Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Fe ra H2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Fe (sắt) ra H2 (hidro) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O => H2 + Fe3O4  

Phương trình số #3

Fe + H2O → FeO + H2

Nhiệt độ: > 570

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O => FeO + H2  

Phương trình số #4

3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4

Nhiệt độ: < 570

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O => H2 + Fe3O4  

Phương trình số #5

Fe + 2H2O + 2NaOH → H2 + Na2[Fe(OH)4]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O + NaOH => H2 + Na2[Fe(OH)4]  

Phương trình số #6

Fe + 2H2O + 2KOH → 3H2 + K2FeO4

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2O + KOH => H2 + K2FeO4  

Phương trình số #7

C6H6 + 18Fe3H2 + 6Fe3C

Nhiệt độ: 700°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H6 + Fe => H2 + Fe3C  

Phương trình số #8

Fe + H2SO4H2 + FeSO4

Điều kiện khác: trong môi trường CO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + H2SO4 => H2 + FeSO4  

Phương trình số #9

Fe + 2HI → H2 + FeI2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HI => H2 + FeI2  

Phương trình số #10

2CH3COOH + FeH2 + Fe(CH3COO)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Fe => H2 + Fe(CH3COO)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 05:04:17pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(