Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Al(OH)3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Al(OH)3 (Nhôm hiroxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + HCl => AlCl3 + H2O  

Phương trình số #3

Al(OH)3 + NaOH → 2H2O + NaAlO2

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + NaOH => H2O + NaAlO2  

Advertisement

Phương trình số #4

Al(OH)3 + HBr → H2O + AlBr3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + HBr => H2O + AlBr3  

Phương trình số #5

2Al(OH)3 + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 6H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Al(OH)3 + 3HNO33H2O + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + HNO3 => H2O + Al(NO3)3  

Phương trình số #7

2Al(OH)3 + Ba(OH)24H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + Ba(OH)2 => H2O + Ba(AlO2)2  

Advertisement

Phương trình số #8

Al(OH)3H2O + AlO(OH)

Nhiệt độ: < 200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 => H2O + AlO(OH)  

Phương trình số #9

Al(OH)3 + KOH → 2H2O + KAlO2

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + KOH => H2O + KAlO2  

Advertisement

Phương trình số #10

Al(OH)3 + 3HF → 3H2O + AlF3

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + HF => H2O + AlF3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:21:27am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(