Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ (NH4)2SO4 ra NH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ (NH4)2SO4 (amoni sulfat) ra NH3 (amoniac) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4 + 2NH3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + NaOH => H2O + Na2SO4 + NH3  

Phương trình số #3

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2H2O + 2NH3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 => H2O + NH3 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

(NH4)2SO4 + 2KOH → 2H2O + 2NH3 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + KOH => H2O + NH3 + K2SO4  

Phương trình số #5

(NH4)2SO4 + Ca(OH)22H2O + 2NH3 + CaSO4

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + Ca(OH)2 => H2O + NH3 + CaSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

(NH4)2SO4NH3 + NH4HSO4

Nhiệt độ: 235 - 357°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 => NH3 + NH4HSO4  

Phương trình số #7

(NH4)2SO4 + MgCO3H2O + 2NH3 + CO2 + MgSO4

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + MgCO3 => H2O + NH3 + CO2 + MgSO4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 09:41:14am