Chất Hóa Học - NaAl(OH)4 - Sodium tetrahydroxyaluminate

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

NaAl(OH)4

công thức rút gọn AlH4NaO4


Sodium tetrahydroxyaluminate

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 118.0007

Khối lượng riêng (kg/m3) 1500

Màu sắc màu trắng (đôi khi ánh vàng nhạt), ưa ẩm

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 1650

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Trong việc xử lý nước nó được dùng như là chất thêm vào trong hệ thống làm mềm nước, như là chất đông tụ để cải thiện sự kết tụ, và để loại bỏ silica và các hợp chất phosphat hoà tan. Trong công nghệ xây dựng, natri aluminat được dùng để tăng nhanh tốc độ hoá rắn của bê tông, chủ yếu khi làm việc trong điều kiện lạnh giá. Natri aluminat còn được dùng trong công nghiệp giấy, sản xuất gạch chịu lửa, sản xuất alumina v. v.. Dung dịch natri aluminat là trung gian trong sản xuất các zeolit.
Advertisement

Đánh giá

NaAl(OH)4 - Sodium tetrahydroxyaluminate - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-NaAl(OH)4-Sodium+tetrahydroxyaluminate-1610
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 39. Bài thực hành 6

Làm các thí nghiệm bên dưới

CHƯƠNG 6 DUNG DỊCH

Trong thí nghiệm hoá học hoặc trong đời sống hàng ngày các em thường hoà tan nhiều chất như đường, muối... trong nước, ta có những dung dịch đường, muối... Vậy dung dịch là gì ? Các bạn hãy tìm hiểu.

Bài 41. Độ tan của một chất trong nước

Các bạn đã biết, ở một nhiệt độ nhất định các chất khác nhau có thể bị hoà tan nhiều hay ít khác nhau. Đối với một chất nhất định, ở những nhiệt độ khác nhau cũng hoà tan nhiều ít khác nhau. Để có thể xác định được lượng chất tan này, chúng ta hãy tìm hiểu độ tan của chất.

Bài 42. Nồng độ dung dịch

Thường có nhiều cách biểu diễn nồng độ dung dịch, các em sẽ tìm hiểu hai loại nồng độ dung dịch là nồng độ phần trăm và nồng độ mol. x

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học NaAl(OH)4 (Sodium tetrahydroxyaluminate)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu NaAl(OH)4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

NaAl(OH)4 có tác dụng với Pb(SCN)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với NH4SCN không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PbCO3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Pb(N3)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Na2[Pb(OH)4] không? NaAl(OH)4 có tác dụng với K2PbO2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PbO2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PBr5 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PBr3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PBr3O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với H3PO2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PH4I không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Ni(PH3)4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Li2SiO3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với SiO không? NaAl(OH)4 có tác dụng với MgSiO3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Be2SiO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Li4SiO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với ZnSiO3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với SiO2.nH2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với SnO không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Na2[Sn(OH)6] không? NaAl(OH)4 có tác dụng với HSnCl3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với N2H4.H2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với K3[Cr(OH)6] không? NaAl(OH)4 có tác dụng với K2[Sn(OH)6] không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Ba(HSO4)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với CuF2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với HSO3F không? NaAl(OH)4 có tác dụng với SO2F2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với KSO2F không? NaAl(OH)4 có tác dụng với NaSO2F không? NaAl(OH)4 có tác dụng với D2SO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với HSO3NH2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với LiSO3F không? NaAl(OH)4 có tác dụng với ZnSO3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Zn2SiO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với ZnSO4.7H2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Zn(HSO4)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với [Zn(NH3)6]Cl2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với ZnCl2.1,5H2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Bi(NO3)3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với BiCl3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Bi2(SO4)3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Bi2S3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Na2N2O2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Ni(OH)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Ni2SiO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Na2NiO2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với NiSO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Ni(NO3)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với NiS không? NaAl(OH)4 có tác dụng với CrCl2O2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với (NH4)2CrO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với MnCO3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với NiF2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với NiOOH không? NaAl(OH)4 có tác dụng với [Ni(NH3)6](OH)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với [Ni(NH3)6]Cl2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Li2O2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Li2SeO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với SeO3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Se2O5 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với K2SeO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Ti(SO4)O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với BeF2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với H2BeF4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Be2CO3(OH)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Na[Al(H2O)2(OH)4] không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PbSiO3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Pb3O4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Fe2(SO4)O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với FeSO4.7H2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với [Fe(H2O)5(NO)]SO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với CaSO4.0,5H2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với CaSO4.2H2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với CaCN2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với H2CN2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với [Mg(NH3)6]Cl2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với MgCl(OH) không? NaAl(OH)4 có tác dụng với BeH2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với BeCl(OH) không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Be(NO3)OH không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Na2[Be(OH)4] không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Be(NH4)PO4 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với [Cu(NH3)2]OH không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PdCl2.2H2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Pd(H2O)2Cl2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với [Zn(NH3)6](OH)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PdI2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với PdS không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Pd(OH)2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với (NH4)2SnS3 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Pd(NH3)2Cl2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với SnS2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với KCrO2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với HCrO2 không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Cr(OH)3.nH2O không? NaAl(OH)4 có tác dụng với Na3[Cr(OH)6] không? NaAl(OH)4 có tác dụng với K2CrO3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 11:09:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(