Advertisement

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Al4C3

công thức rút gọn C3Al4


Nhôm Cacbua

Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 143.9583

Khối lượng riêng (kg/m3) 2930

Màu sắc tinh thể lục giác không màu

Trạng thái thông thường chất rắn

Nhiệt độ nóng chảy (°C) 2200

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Trong việc tạo ra khí mê-tan; khử oxit kim loại; trong sản xuất nhôm nitride. Các hạt nhôm cacbua phân tán mịn trong ma trận nhôm làm giảm xu hướng của vật liệu này, đặc biệt là kết hợp với các hạt silicon carbide. Cacbua nhôm có thể được sử dụng làm chất mài mòn trong các công cụ cắt tốc độ cao. Nó có độ cứng xấp xỉ như topaz
Advertisement

Đánh giá

Al4C3 - Nhôm Cacbua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Al4C3-Nhom+Cacbua-3157
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Bài 9. Công thức hóa học

Bài học trước đã cho biết chất được tạo nên từ các nguyên tố. Đơn chất được tạo nên từ một nguyên tố, còn hợp chất từ hai nguyên tố trở lên. Như vậy, dùng các kí hiệu của nguyên tố ta có thể viết thành công thức hoá học để biểu diễn chất. Bài học này sẽ cho biết cách ghi và ý nghĩa ủa công thức hóa học

CHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Sự biến đổi của chất như thế nào thì được gọi là hiện tượng vật lí, là hiện tượng hoá học ? Phản ứng hoá học là gì, khi nào xảy ra, dựa vào đâu để nhận biết ? Trong một phản ứng hoá học tổng khối lượng các chất có được bảo toàn không ? Phương trình hoá học dùng biểu diễn phản ứng hoá học, cho biết những gì về phản ứng ? Để lập phương trình hoá học cần cân bằng số nguyên tử như thế nào ?

Bài 13. Phản ứng hóa học

Thanh sắt để lâu ngày ngoài không khí, sau một thời gian thanh sắt đổi màu. Đó là hiện tượng gì, để hiểu rõ hơn về hiện tượng này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu bài học này.

Bài 14. Bài Thực Hành 3

Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Nhận biết dấu hiệu có phản ứng hoá học xảy ra.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Al4C3 (Nhôm Cacbua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Al4C3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Al4C3 có tác dụng với NH4NaCO3 không? Al4C3 có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? Al4C3 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? Al4C3 có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? Al4C3 có tác dụng với RCH=O không? Al4C3 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? Al4C3 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? Al4C3 có tác dụng với C2H5ONa không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? Al4C3 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? Al4C3 có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? Al4C3 có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? Al4C3 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? Al4C3 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? Al4C3 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? Al4C3 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? Al4C3 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? Al4C3 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? Al4C3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Al4C3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? Al4C3 có tác dụng với CH2=CH-Cl không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? Al4C3 có tác dụng với CF2=CF2 không? Al4C3 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? Al4C3 có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? Al4C3 có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? Al4C3 có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? Al4C3 có tác dụng với CH2=CH(CN) không? Al4C3 có tác dụng với (CH2CH2)O không? Al4C3 có tác dụng với OH-CH2-CHO không? Al4C3 có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? Al4C3 có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? Al4C3 có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? Al4C3 có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? Al4C3 có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? Al4C3 có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? Al4C3 có tác dụng với ClOH không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CCNa không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH2CN không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với R-COO-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với R-CH2-OH không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CH2Br không? Al4C3 có tác dụng với C6H5CH2COOH không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-COCl không? Al4C3 có tác dụng với Ph-COOH không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CH2-CN không? Al4C3 có tác dụng với Ph-CH2-CN không? Al4C3 có tác dụng với C6H5CONHC2H5 không? Al4C3 có tác dụng với C6H5COCH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với R-CN không? Al4C3 có tác dụng với R-CO-R không? Al4C3 có tác dụng với R-CH2-NH2 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-N(CH2-CH3)-CH2-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH2 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(NH2)-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-NH-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với H2N-CH2-CH2-CH2-CH2OH không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH2CH2NHC2H5 không? Al4C3 có tác dụng với C6H5N≡NCl không? Al4C3 có tác dụng với ArNH2 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH3-N(CH3)-CH2-CH2-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-NH-CH2-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH2CH2NHCH3 không? Al4C3 có tác dụng với C6H5CHO không? Al4C3 có tác dụng với C6H11-CHO không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CH2-CHO không? Al4C3 có tác dụng với CH3CH2CH2CHO không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH(CH3)-CHO không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-CH2-CH2-CHO không? Al4C3 có tác dụng với CH3(CH2)5CHO không? Al4C3 có tác dụng với CH3(CH2)5-C(NOH)-H không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-C(NNHC6H5)-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2CH2CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-Ph không? Al4C3 có tác dụng với C6H11COOH không? Al4C3 có tác dụng với C6H11-CO-CH3 không? Al4C3 có tác dụng với C6H5COCH2CH2CH3 không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-C≡N không? Al4C3 có tác dụng với C6H5-CH(OH)-CH2-CH2-CH2-CH3 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Al4C3 (Nhôm Cacbua) là chất sản phẩm

2Al2O3 + 9C → 6CO + Al4C3 4Al + 3C → Al4C3 Xem tất cả phương trình tạo ra Al4C3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-07-03 01:42:14pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(