Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HCl là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HCl (axit clohidric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Au + 3HCl + HNO32H2O + NO + AuCl3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Au + HCl + HNO3 => H2O + NO + AuCl3  

Phương trình số #3

3FeCl2 + 4HCl + KNO32H2O + KCl + NO + FeCl3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + HCl + KNO3 => H2O + KCl + NO + FeCl3  

Advertisement

Phương trình số #4

Fe + 4HCl + NaNO32H2O + NaCl + NO + FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl + NaNO3 => H2O + NaCl + NO + FeCl3  

Phương trình số #5

Cu + 4HCl + 2KNO32H2O + 2KCl + 2NO2 + CuCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HCl + KNO3 => H2O + KCl + NO2 + CuCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cu + 2HCl

Nhiệt độ: 500 - 600°C Điều kiện khác: HCl đặc, nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HCl =>  

Phương trình số #7

HCl + HClO22Cl2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HClO2 => Cl2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

5HCl + HClO33Cl2 + 2H2O

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HClO3 => Cl2 + H2O  

Phương trình số #9

HCl + HClO → Cl2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HClO => Cl2 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #10

HCl + K2S → H2S + KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2S => H2S + KCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:33:28am