Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Fe(NO3)3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Fe(NO3)3 (Sắt(III) nitrat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3H2SO4 + 2Fe(NO3)3Fe2(SO4)3 + 6HNO3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe(NO3)3 => Fe2(SO4)3 + HNO3  

Phương trình số #3

Zn + 2Fe(NO3)32Fe(NO3)2 + Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2 + Zn(NO3)2  

Phương trình số #4

3Na2S + 2Fe(NO3)36NaNO3 + Fe2S3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + Fe(NO3)3 => NaNO3 + Fe2S3  

Phương trình số #5

3Ca(OH)2 + 2Fe(NO3)33Ca(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Fe(NO3)3 => Ca(NO3)2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #6

3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)33Ba(NO3)2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Fe(NO3)3 => Ba(NO3)2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #7

3H2O + 3NH3 + Fe(NO3)33NH4NO3 + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + Fe(NO3)3 => NH4NO3 + Fe(OH)3  

Phương trình số #8

9Cu + 12H2SO4 + 2Fe(NO3)3Fe2(SO4)3 + 12H2O + 6NO + 9CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + Fe(NO3)3 => Fe2(SO4)3 + H2O + NO + CuSO4  

Phương trình số #9

3K2CO3 + 2Fe(NO3)3Fe2(CO3)3 + 6KNO3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + Fe(NO3)3 => Fe2(CO3)3 + KNO3  

Phương trình số #10

Ag + Fe(NO3)3AgNO3 + Fe(NO3)2

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + Fe(NO3)3 => AgNO3 + Fe(NO3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:43:18am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(