Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Cl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Cl2 (clo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + 3F22ClF3

Nhiệt độ: 280°C Điều kiện khác: F2 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + F2 => ClF3  

Phương trình số #3

3Cl2 + 6Fe(NO3)24Fe(NO3)3 + 2FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Fe(NO3)2 => Fe(NO3)3 + FeCl3  

Phương trình số #4

Cl2 + 2HBr → Br2 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + HBr => Br2 + HCl  

Phương trình số #5

3Cl2 + 2FeO → O2 + 2FeCl3

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + FeO => O2 + FeCl3  

Phương trình số #6

4Cl2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + H2S => H2SO4 + HCl  

Phương trình số #7

2C + 2Cl2 + TiO22CO + TiCl4

Nhiệt độ: 800-1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + Cl2 + TiO2 => CO + TiCl4  

Phương trình số #8

2Al + 3Cl22AlCl3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Cl2 => AlCl3  

Phương trình số #9

Cl2 + Ba → BaCl2

Nhiệt độ: t0 C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Ba => BaCl2  

Phương trình số #10

2Ag + Cl22AgCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + Cl2 => AgCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 09:44:38am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(