Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CO là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CO (cacbon oxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

8CO + 2COCo2(CO)8

Nhiệt độ: 250°C Áp suất: 250

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + CO => Co2(CO)8  

Phương trình số #3

CO + NH3H2O + HCN

Nhiệt độ: 500 - 800°C Xúc tác: Al2O3/ThO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + NH3 => H2O + HCN  

Advertisement

Phương trình số #4

C2H2 + C2H5OH + COC2H3COOC2H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + C2H5OH + CO => C2H3COOC2H5  

Phương trình số #5

CO + FeCO3Fe + CO2

Điều kiện khác: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + FeCO3 => Fe + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C2H2 + CH3OH + COC2H3COOCH3

Xúc tác: Ni(CO)4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3OH + CO => C2H3COOCH3  

Phương trình số #7

CO + H2O + NaHCO3H2 + NaOH + CoCO3

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2O + NaHCO3 => H2 + NaOH + CoCO3  

Advertisement

Phương trình số #8

3CO + Fe2O32Fe + 3CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Fe2O3 => Fe + CO2  

Phương trình số #9

CO + Rb2O2Rb2CO3

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Rb2O2 => Rb2CO3  

Advertisement

Phương trình số #10

CO + Li2O2Li2CO3

Nhiệt độ: 40 - 70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Li2O2 => Li2CO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:36:33am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(