Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế FeCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế FeCl2 (sắt (II) clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Fe + 2FeCl33FeCl2

Nhiệt độ: đun sôi Dung môi: tetrahydrofuran

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + FeCl3 => FeCl2  

Phương trình số #3

4Cl2 + 2Fe2O34FeCl2 + 3O2

Nhiệt độ: > 1565

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + Fe2O3 => FeCl2 + O2  

Phương trình số #4

Mg + 2FeCl32FeCl2 + MgCl2

Điều kiện khác: FeCl3 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + FeCl3 => FeCl2 + MgCl2  

Phương trình số #5

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + HCl => FeCl2 + H2S  

Phương trình số #6

Al + 3FeCl3AlCl3 + 3FeCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeCl3 => AlCl3 + FeCl2  

Phương trình số #7

Fe + CuCl2Cu + FeCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + CuCl2 => Cu + FeCl2  

Phương trình số #8

2KI + 2FeCl32FeCl2 + I2 + 2KCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + FeCl3 => FeCl2 + I2 + KCl  

Phương trình số #9

Fe + 8HCl + Fe3O44FeCl2 + 4H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HCl + Fe3O4 => FeCl2 + H2O  

Phương trình số #10

Cu + 2FeCl32FeCl2 + CuCl2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + FeCl3 => FeCl2 + CuCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 04:11:20pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(