Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế SO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

BaSO3BaO + SO2

Nhiệt độ: khi bị nung nóng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaSO3 => BaO + SO2  

Phương trình số #3

KSO2F → SO2 + KF

Nhiệt độ: 170-180°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KSO2F => SO2 + KF  

Advertisement

Phương trình số #4

3O2 + Cr2S33SO2 + Cr2O3

Nhiệt độ: 800-900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Cr2S3 => SO2 + Cr2O3  

Phương trình số #5

2O2 + GeS → SO2 + GeO2

Nhiệt độ: 800-1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + GeS => SO2 + GeO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3O2 + CS22SO2 + CO2

Nhiệt độ: cháy trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CS2 => SO2 + CO2  

Phương trình số #7

3SO3 + CS24SO2 + CSO

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO3 + CS2 => SO2 + CSO  

Advertisement

Phương trình số #8

3O2 + 2NiS → 2SO2 + 2NiO

Nhiệt độ: 600 - 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + NiS => SO2 + NiO  

Phương trình số #9

9O2 + 2Bi2S36SO2 + 2Bi2O3

Nhiệt độ: > 400

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Bi2S3 => SO2 + Bi2O3  

Advertisement

Phương trình số #10

3O2 + GeS22SO2 + GeO2

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + GeS2 => SO2 + GeO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:07:15am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(