Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Cl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Cl2 (clo) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2CsCl → Cl2 + 2Cs

Điều kiện khác: Điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CsCl => Cl2 + Cs  

Phương trình số #2

COCl2Cl2 + CO

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình COCl2 => Cl2 + CO  

Phương trình số #3

2ScCl33Cl2 + 2Sc

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ScCl3 => Cl2 + Sc  

Advertisement

Phương trình số #4

ThCl42Cl2 + Th

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ThCl4 => Cl2 + Th  

Phương trình số #5

2CeCl33Cl2 + 2Ce

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CeCl3 => Cl2 + Ce  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2PrCl33Cl2 + 2Pr

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình PrCl3 => Cl2 + Pr  

Phương trình số #7

2LaCl33Cl2 + 2La

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình LaCl3 => Cl2 + La  

Advertisement

Phương trình số #8

NiCl2Cl2 + Ni

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NiCl2 => Cl2 + Ni  

Phương trình số #9

ZnCl2Cl2 + Zn

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnCl2 => Cl2 + Zn  

Advertisement

Phương trình số #10

O2 + 2CCl42Cl2 + 2COCl2

Nhiệt độ: 250°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + CCl4 => Cl2 + COCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:23:33am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(