Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế AgCl

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế AgCl (bạc clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

NH4Cl + AgOCN → AgCl + NH4OCN

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Cl + AgOCN => AgCl + NH4OCN  

Phương trình số #3

NaCl + AgNO2AgCl + NaNO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaCl + AgNO2 => AgCl + NaNO2  

Phương trình số #4

AgNO3 + C6H5NH3Cl → AgCl + C6H5NH3NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + C6H5NH3Cl => AgCl + C6H5NH3NO3  

Phương trình số #5

AgNO3 + LiCl → AgCl + LiNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + LiCl => AgCl + LiNO3  

Phương trình số #6

2HCl + C2Ag22AgCl + C2H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + C2Ag2 => AgCl + C2H2  

Phương trình số #7

2HCl + Ag2C22AgCl + C2H2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ag2C2 => AgCl + C2H2  

Phương trình số #8

3HCl + [Ag(NH3)2]OH → AgCl + H2O + 2NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + [Ag(NH3)2]OH => AgCl + H2O + NH4Cl  

Phương trình số #9

Cl2 + 2AgClO32AgCl + O2 + 2ClO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + AgClO3 => AgCl + O2 + ClO2  

Phương trình số #10

5AgNO3 + 3Cl2 + 3H2O → 5AgCl + 5HNO3 + HClO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Cl2 + H2O => AgCl + HNO3 + HClO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:56:51am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(