Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ tat-ca ra Na2HPO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ tat-ca ra Na2HPO4 (natri dihidro photphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2NaOH + K2HPO42KOH + Na2HPO4

Điều kiện khác: tỉ lệ mol 1:2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + K2HPO4 => KOH + Na2HPO4  

Phương trình số #2

2NaOH + H3PO42H2O + Na2HPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + H3PO4 => H2O + Na2HPO4  

Phương trình số #3

4NaOH + P2O5H2O + 2Na2HPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + P2O5 => H2O + Na2HPO4  

Phương trình số #4

H2O + Na4P2O72Na2HPO4

Nhiệt độ: 80°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na4P2O7 => Na2HPO4  

Phương trình số #5

Na2HPO4.12H2O → 12H2O + Na2HPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2HPO4.12H2O => H2O + Na2HPO4  

Phương trình số #6

2NaH2PO2Na2HPO4 + PH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaH2PO2 => Na2HPO4 + PH3  

Phương trình số #7

Na3PO4 + NaH2PO42Na2HPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na3PO4 + NaH2PO4 => Na2HPO4  

Phương trình số #8

NaOH + NaH2PO4H2O + Na2HPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NaH2PO4 => H2O + Na2HPO4  

Phương trình số #9

H2O + Na4P2O6Na2HPO4 + Na2HPO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na4P2O6 => Na2HPO4 + Na2HPO3  

Phương trình số #10

Ca(H2PO4)2 + 2NaOH → 2H2O + Na2HPO4 + CaHPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + NaOH => H2O + Na2HPO4 + CaHPO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 06:59:55pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(