Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Zn(NO3)2, TlOH ra Zn(OH)2, TlNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) , TlOH (Thali(I) hidroxit) ra Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) , TlNO3 (Thali(I) nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Thông tin thêm về phương trình hóa học

Phản ứng cho Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) tác dụng vói TlOH (Thali(I) hidroxit) tạo thành Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit)

Phương trình để tạo ra chất Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat) ()

Cu(NO3)2 + Zn → Cu + Zn(NO3)2 2HNO3 + ZnO → H2O + Zn(NO3)2 2AgNO3 + ZnBr2 → 2AgBr + Zn(NO3)2

Phương trình để tạo ra chất TlOH (Thali(I) hidroxit) (Thallous hydroxide; Thallium(I) hydroxide)

Không tìm thấy phương trình nào

Phương trình để tạo ra chất Zn(OH)2 (Kẽm hidroxit) ()

2NaOH + ZnSO4 → Na2SO4 + Zn(OH)2 Ba(OH)2 + Zn(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Zn(OH)2 2H2O + 2NH3 + Zn(NO3)2 → 2NH4NO3 + Zn(OH)2

Phương trình để tạo ra chất TlNO3 (Thali(I) nitrat) (Thallium(I) nitrate; Thallous nitrate; Nitric acid thallium(I) salt; Thallium nitrate)

Zn(NO3)2 + 2TlOH → Zn(OH)2 + 2TlNO3 2HNO3 + Tl2O → H2O + 2TlNO3 HNO3 + TlOH → H2O + TlNO3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 02:59:04am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(