Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

3AgNO3 + Na3PO4 = 3NaNO3 + Ag3PO4 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

AgNO3 | bạc nitrat | + Na3PO4 | natri photphat | = NaNO3 | Natri Nitrat | + Ag3PO4 | Bạc phosphat | kt, Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

3AgNO3 + Na3PO43NaNO3 + Ag3PO4
bạc nitrat natri photphat Natri Nitrat Bạc phosphat
Silver nitrate Sodium phosphate Natri nitrat trisilver;phosphate
(kt)
(vàng bạc)
Muối Muối Muối
170 164 85 419
3 1 3 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4

3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4 là Phản ứng trao đổi, AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với Na3PO4 (natri photphat) để tạo ra NaNO3 (Natri Nitrat), Ag3PO4 (Bạc phosphat) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ

Điều kiện phản ứng AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng Na3PO4 (natri photphat) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ

Làm cách nào để AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng Na3PO4 (natri photphat) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để AgNO3 (bạc nitrat) phản ứng với Na3PO4 (natri photphat) và tạo ra chất NaNO3 (Natri Nitrat) phản ứng với Ag3PO4 (Bạc phosphat).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là AgNO3 (bạc nitrat) tác dụng Na3PO4 (natri photphat) và tạo ra chất NaNO3 (Natri Nitrat), Ag3PO4 (Bạc phosphat)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4 là gì ?

Xuất hiện kết tủa vàng bạc photphat (Ag3PO4).

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ AgNO3 Ra Ag3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag3PO4 (Bạc phosphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ AgNO3 (bạc nitrat) ra Ag3PO4 (Bạc phosphat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na3PO4 Ra NaNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) ra NaNO3 (Natri Nitrat)

Phương Trình Điều Chế Từ Na3PO4 Ra Ag3PO4

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) ra Ag3PO4 (Bạc phosphat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ Na3PO4 (natri photphat) ra Ag3PO4 (Bạc phosphat)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4

Phản ứng trao đổi là gì ?

Phản ứng hoá học trong đó các chất trao đổi cho nhau thành phần cấu tạo của nó. Từ sự trao đổi này, chúng hình thành nên những chất mới. Trong phản ứng trao đổi, số oxi hóa của các nguyên tố không thay đổi. Các phản ứng trao đổi không phải là phản ứng oxi hóa - khử.

Xem tất cả phương trình Phản ứng trao đổi


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4

Câu 1. Phản ứng hóa học

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?
a) AgNO3 + Na3PO4 →
b) NaOH + NH4Cl →
c) KNO3 + Na2SO4 →
d) NaOH + NaH2PO4 →


A. (d)
B. (b)
C. (c)
D. (a)

Xem đáp án câu 1

Câu 2. Phản ứng tạo kết tủa

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Sục khí H2S qua dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường axit, đun nóng.
(2) Cho dung dịch Na3PO4 vào dung dịch AgNO3.
(3) Cho phèn chua vào dung dịch sôđa
(4) Cho vôi sống vào dung dịch Cu(NO3)2
(5) Cho AgNO3 dư vào dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 và HCl
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là


A. 5
B. 3
C. 4
D. 2

Xem đáp án câu 2

Câu 3. Phản ứng hóa học

Cho các phản ứng sau:
Br2 + NH3 ----> ;
C6H5NH2 + O2 ---------> ;
AgNO3 + Sn ----> ;
AgNO3 + Na3PO4 -----> ;
CH3Cl + NaOH ---> ;
Fe + HNO3 ----> ;
C2H4 + H2O + KMnO4 --->
Trong các phương trình hóa học trên, có bao nhiêu phản ứng tạo ra chất khí?


A. 2
B. 4
C. 5
D. 6

Xem đáp án câu 3

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

3AgNO3 + Na3PO4 → 3NaNO3 + Ag3PO4 | , Phản ứng trao đổi

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 10:38:07pm