Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH = (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3 | Cân Bằng Phương Trình Hóa Học

[Ag(NH3)2]OH | diamminesilver(I) hydroxide | + HCOOH | Axit formic | = (NH4)2CO3 | amoni cacbonat | + Ag | bạc | + H2O | nước | + NH3 | amoniac | , Điều kiện Nhiệt độ nhiệt độ , Chất xúc tác Tollens có dư NH3

Advertisement

Cách viết phương trình đã cân bằng

2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH(NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3
diamminesilver(I) hydroxide Axit formic amoni cacbonat bạc nước amoniac
Axít metanoic Amoni carbonat Ammonia
Muối Bazơ
159 46 96 108 18 17
2 1 1 2 1 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Xin hãy kéo xuống dưới để xem và thực hành các câu hỏi trắc nghiệm liên quan

☟☟☟

Thông tin chi tiết về phương trình 2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3

2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3 là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) phản ứng với HCOOH (Axit formic) để tạo ra (NH4)2CO3 (amoni cacbonat), Ag (bạc), H2O (nước), NH3 (amoniac) dười điều kiện phản ứng là Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Tollens có dư NH3

Điều kiện phản ứng [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) tác dụng HCOOH (Axit formic) là gì ?

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Tollens có dư NH3

Làm cách nào để [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) tác dụng HCOOH (Axit formic) xảy ra phản ứng?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) phản ứng với HCOOH (Axit formic) và tạo ra chất (NH4)2CO3 (amoni cacbonat) phản ứng với Ag (bạc) phản ứng với H2O (nước) phản ứng với NH3 (amoniac).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Nếu đang làm bài tập các bạn có thể viết đơn giản là [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) tác dụng HCOOH (Axit formic) và tạo ra chất (NH4)2CO3 (amoni cacbonat), Ag (bạc), H2O (nước), NH3 (amoniac)

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm (NH4)2CO3 (amoni cacbonat), Ag (bạc), H2O (nước), NH3 (amoniac), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide), HCOOH (Axit formic), biến mất.

Thông tin nào cần phải lưu ý thêm về phương trình phản ứng 2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3

Hiện tại chúng tôi không có thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này. Bạn có thể kéo xuống dưới bạn click vào nút báo lỗi / đóng góp để đưa thêm thông tin

Advertisement

Phương Trình Điều Chế Từ [Ag(NH3)2]OH Ra (NH4)2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) ra (NH4)2CO3 (amoni cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) ra (NH4)2CO3 (amoni cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ [Ag(NH3)2]OH Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) ra Ag (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ [Ag(NH3)2]OH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ [Ag(NH3)2]OH Ra NH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) ra NH3 (amoniac)

Xem tất cả phương trình điều chế từ [Ag(NH3)2]OH (diamminesilver(I) hydroxide) ra NH3 (amoniac)

Phương Trình Điều Chế Từ HCOOH Ra (NH4)2CO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCOOH (Axit formic) ra (NH4)2CO3 (amoni cacbonat)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCOOH (Axit formic) ra (NH4)2CO3 (amoni cacbonat)

Phương Trình Điều Chế Từ HCOOH Ra Ag

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCOOH (Axit formic) ra Ag (bạc)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCOOH (Axit formic) ra Ag (bạc)

Phương Trình Điều Chế Từ HCOOH Ra H2O

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCOOH (Axit formic) ra H2O (nước)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCOOH (Axit formic) ra H2O (nước)

Phương Trình Điều Chế Từ HCOOH Ra NH3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ HCOOH (Axit formic) ra NH3 (amoniac)

Xem tất cả phương trình điều chế từ HCOOH (Axit formic) ra NH3 (amoniac)


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3

Câu 1. Câu hỏi lý thuyết về phản ứng tráng bạc

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:


A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.
B. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic
C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ
D. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Đánh giá

2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3 | Phương Trình Phản Ứng Hóa Học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:57:46am