Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế HgS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế HgS (Thủy ngân(II) sunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Hg(SCN)22HgS + CS2 + C3N4

Nhiệt độ: 150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Hg(SCN)2 => HgS + CS2 + C3N4  

Phương trình số #3

H2S + Hg(NO3)22HNO3 + HgS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Hg(NO3)2 => HNO3 + HgS  

Advertisement

Phương trình số #4

H2S + HgCl22HCl + HgS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + HgCl2 => HCl + HgS  

Phương trình số #5

H2S + Hg2(NO3)2Hg + 2HNO3 + HgS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + Hg2(NO3)2 => Hg + HNO3 + HgS  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 01:50:20am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(