Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế H2SiO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế H2SiO3 (Axit metasilicic) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

H2O + Na2SiO3 + CO2Na2CO3 + H2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2SiO3 + CO2 => Na2CO3 + H2SiO3  

Phương trình số #3

2HCl + K2SiO32KCl + H2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2SiO3 => KCl + H2SiO3  

Advertisement

Phương trình số #4

2HCl + Na2SiO32NaCl + H2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2SiO3 => NaCl + H2SiO3  

Phương trình số #5

2HNO3 + Na2SiO32NaNO3 + H2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Na2SiO3 => NaNO3 + H2SiO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + Na2SiO32NaOH + H2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2SiO3 => NaOH + H2SiO3  

Phương trình số #7

H2O + K2SiO32KOH + H2SiO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2SiO3 => KOH + H2SiO3  

Advertisement

Phương trình số #8

H2O + SiO2H2SiO3

Điều kiện khác: ở nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SiO2 => H2SiO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 01:45:15pm