Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CuSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CuSO4 (Đồng(II) sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Cu + 4H2SO4 + 2NaNO34H2O + Na2SO4 + 2NO + 3CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + NaNO3 => H2O + Na2SO4 + NO + CuSO4  

Phương trình số #3

Cu(OH)2 + H2SO42H2O + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + H2SO4 => H2O + CuSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

CuO + H2SO4H2O + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H2SO4 => H2O + CuSO4  

Phương trình số #5

Cu + Ag2SO42Ag + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + Ag2SO4 => Ag + CuSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6H2SO4 + Cu2S → 6H2O + 5SO2 + 2CuSO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Cu2S => H2O + SO2 + CuSO4  

Phương trình số #7

H2SO4 + CuCO3H2O + CO2 + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + CuCO3 => H2O + CO2 + CuSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

3Cu + 4H2SO4 + 2Al(NO3)3Al2(SO4)3 + 2Cu(NO3)2 + 4H2O + NO + CuSO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2SO4 + Al(NO3)3 => Al2(SO4)3 + Cu(NO3)2 + H2O + NO + CuSO4  

Phương trình số #9

H2SO4 + Cu2O → Cu + H2O + CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Cu2O => Cu + H2O + CuSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

14HNO3 + 3CuS24H2O + 3H2SO4 + 14NO + 3CuSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CuS2 => H2O + H2SO4 + NO + CuSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 10:01:52am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(