Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CaS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CaS (Canxi sunfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

4C + CaSO44CO + CaS

Nhiệt độ: 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CaSO4 => CO + CaS  

Phương trình số #3

Ca + S → CaS

Nhiệt độ: 150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca + S => CaS  

Phương trình số #4

H2S + CaH22H2 + CaS

Nhiệt độ: 500 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CaH2 => H2 + CaS  

Phương trình số #5

CaCO3 + Na2S → Na2CO3 + CaS

Nhiệt độ: 1200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + Na2S => Na2CO3 + CaS  

Phương trình số #6

4CO + CaSO44CO2 + CaS

Nhiệt độ: 600-800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + CaSO4 => CO2 + CaS  

Phương trình số #7

CaO + FeS → FeO + CaS

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + FeS => FeO + CaS  

Phương trình số #8

4CaO + 4HgS → 4Hg + 3CaS + CaSO4

Nhiệt độ: 400-500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + HgS => Hg + CaS + CaSO4  

Phương trình số #9

CaCl2 + BaS → BaCl2 + CaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCl2 + BaS => BaCl2 + CaS  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 02:15:48am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(