Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CH4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CH4 (metan) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C + 2H2CH4

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + H2 => CH4  

Phương trình số #2

2NaOH + CH2(COONa)2CH4 + 2Na2CO3

Xúc tác: CaO Điều kiện khác: nhiệt độ cao,

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + CH2(COONa)2 => CH4 + Na2CO3  

Phương trình số #3

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: CaO

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COONa + NaOH => CH4 + Na2CO3  

Phương trình số #4

CO + 3H2CH4 + H2O

Nhiệt độ: 150 - 200°C Xúc tác: Ni

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2 => CH4 + H2O  

Phương trình số #5

CH3Cl + H2CH4 + HCl

Xúc tác: Pd/C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3Cl + H2 => CH4 + HCl  

Phương trình số #6

12H2O + Al4C34Al(OH)3 + 3CH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Al4C3 => Al(OH)3 + CH4  

Phương trình số #7

12HCl + Al4C34AlCl3 + 3CH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Al4C3 => AlCl3 + CH4  

Phương trình số #8

4H2 + CO2CH4 + 2H2O

Nhiệt độ: 200°C Xúc tác: Cu2O

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + CO2 => CH4 + H2O  

Phương trình số #9

C4H10CH4 + C3H6

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: xúc tác

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C4H10 => CH4 + C3H6  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-09 03:14:29am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(