Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế C

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế C (cacbon) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Mg + CO2C + 2MgO

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg + CO2 => C + MgO  

Phương trình số #3

C2H2 + Cl2C + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + Cl2 => C + HCl  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + C12H22O1112C + H2SO4.11H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + C12H22O11 => C + H2SO4.11H2O  

Phương trình số #5

CH4 + 2Cl2C + 4HCl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH4 + Cl2 => C + HCl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C12H22O1112C + 11H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C12H22O11 => C + H2O  

Phương trình số #7

4Al + 3CO22Al2O3 + 3C

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CO2 => Al2O3 + C  

Advertisement

Phương trình số #8

6NaOH + C4H8O → 6C + 7H2O + 6Na

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + C4H8O => C + H2O + Na  

Phương trình số #9

CaC2 + N2C + CaCN2

Nhiệt độ: 1000 - 1150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + N2 => C + CaCN2  

Advertisement

Phương trình số #10

C6H12O6 + 6H2SO46C + 6H2SO4.H2O

Nhiệt độ: 0 - 5°C Xúc tác: hỗn hợp của CO, CO2, SO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 + H2SO4 => C + H2SO4.H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 08:35:11am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(