Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế BaSO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế BaSO3 (Bari sulfit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Phương trình số #2

Na2SO3 + Ba(OH)22NaOH + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO3 + Ba(OH)2 => NaOH + BaSO3  

Phương trình số #3

SO2 + Ba(OH)2H2O + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO2 + Ba(OH)2 => H2O + BaSO3  

Advertisement

Phương trình số #4

BaCl2 + K2SO32KCl + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + K2SO3 => KCl + BaSO3  

Phương trình số #5

BaCl2 + Na2SO32NaCl + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Na2SO3 => NaCl + BaSO3  

Phương trình số #6

Ba(OH)2 + KHSO3H2O + K2SO3 + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHSO3 => H2O + K2SO3 + BaSO3  

Phương trình số #7

Ba(OH)2 + 2NaHSO32H2O + Na2SO3 + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + NaHSO3 => H2O + Na2SO3 + BaSO3  

Advertisement

Phương trình số #8

Na2CO3 + Ba(HSO3)2H2O + Na2SO3 + CO2 + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Ba(HSO3)2 => H2O + Na2SO3 + CO2 + BaSO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-06 07:25:37pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(