Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế AlCl3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế AlCl3 (Nhôm clorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2Al + 3CuCl22AlCl3 + 3Cu

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuCl2 => AlCl3 + Cu  

Phương trình số #3

Al + 3FeCl3AlCl3 + 3FeCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeCl3 => AlCl3 + FeCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + HCl => AlCl3 + H2O  

Phương trình số #5

Al2(SO4)3 + 3BaCl22AlCl3 + 3BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + BaCl2 => AlCl3 + BaSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + 3Cl22AlCl3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Cl2 => AlCl3  

Phương trình số #7

Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al(OH)3 + HCl => AlCl3 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

Au + 3HCl + HNO3AlCl3 + 2H2O + NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Au + HCl + HNO3 => AlCl3 + H2O + NO  

Phương trình số #9

2Al + 3FeCl22AlCl3 + 3Fe

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + FeCl2 => AlCl3 + Fe  

Advertisement

Phương trình số #10

10Al + 36HCl + 6KNO310AlCl3 + 18H2O + 6KCl + 3N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HCl + KNO3 => AlCl3 + H2O + KCl + N2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-01-29 09:10:56am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(