Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HgS là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HgS (Thủy ngân(II) sunfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Fe + HgSFeS + Hg

Nhiệt độ: 350-450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HgS => FeS + Hg  

Phương trình số #3

3O2 + 2HgS2HgO + 2SO2

Nhiệt độ: 200 - 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + HgS => HgO + SO2  

Advertisement

Phương trình số #4

4CaO + 4HgS4Hg + 3CaS + CaSO4

Nhiệt độ: 400-500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaO + HgS => Hg + CaS + CaSO4  

Phương trình số #5

4H2SO4 + 3HgS4H2O + 4SO2 + HgSO4.2HgS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HgS => H2O + SO2 + HgSO4.2HgS  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6HCl + 2HNO3 + 3HgS4H2O + 2NO + 3S + 3HgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HNO3 + HgS => H2O + NO + S + HgCl2  

Phương trình số #7

H2SO4 + HgSH2S + HgSO4

Điều kiện khác: Bất kì nhiệt độ nào

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HgS => H2S + HgSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

2HCl + HgSH2S + HgCl2

Điều kiện khác: Bất kì nhiệt độ nào

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + HgS => H2S + HgCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 12:22:30am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(