Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CrCl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CrCl2 (Crom(II) clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + 8KOH + CrCl24H2O + 6KCl + K2Cr2O4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + KOH + CrCl2 => H2O + KCl + K2Cr2O4  

Phương trình số #3

Cl2 + 2CrCl22CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CrCl2 => CrCl3  

Phương trình số #4

Cl2 + 2CrCl22CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + CrCl2 => CrCl3  

Phương trình số #5

4HCl + O2 + 4CrCl22H2O + 4CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 + CrCl2 => H2O + CrCl3  

Phương trình số #6

2NH4OH + CrCl22NH4Cl + Cr(OH)2

Dung môi: môi trường H2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + CrCl2 => NH4Cl + Cr(OH)2  

Phương trình số #7

4HNO3 + CrCl2H2O + 2HCl + NO2 + Cr(NO3)3

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CrCl2 => H2O + HCl + NO2 + Cr(NO3)3  

Phương trình số #8

CrCl2 + 2KF → 2KCl + CrF2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CrCl2 + KF => KCl + CrF2  

Phương trình số #9

4HCl + O2 + 4CrCl22H2O + 4CrCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + O2 + CrCl2 => H2O + CrCl3  

Phương trình số #10

4CH3COONa + 2H2O + 2CrCl24NaCl + Cr2(CH3COO)4.2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COONa + H2O + CrCl2 => NaCl + Cr2(CH3COO)4.2H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-15 05:00:45am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(