Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ca(OH)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ca(OH)2 (canxi hidroxit hoặc tôi vôi) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Ca(OH)2 + NaHCO3CaCO3 + H2O + NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + NaHCO3 => CaCO3 + H2O + NaOH  

Phương trình số #3

Ca(OH)2 + CO2CaCO3 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CO2 => CaCO3 + H2O  

Phương trình số #4

Ca(OH)2 + Cl2CaOCl2 + H2O

Nhiệt độ: 30°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Cl2 => CaOCl2 + H2O  

Phương trình số #5

Ca(OH)2 + H2SO42H2O + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H2SO4 => H2O + CaSO4  

Phương trình số #6

Ca(OH)2 + SO2H2O + CaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + SO2 => H2O + CaSO3  

Phương trình số #7

Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl → 2H2O + CaCl2 + 2(CH2CH2)O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CH2OH-CH2Cl => H2O + CaCl2 + (CH2CH2)O  

Phương trình số #8

Ca(OH)2 + 2NH4Cl → 2H2O + 2NH3 + CaCl2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + NH4Cl => H2O + NH3 + CaCl2  

Phương trình số #9

Ca(OH)2 + H2S → 2H2O + CaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H2S => H2O + CaS  

Phương trình số #10

Ca(OH)2 + K2CO3CaCO3 + 2KOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + K2CO3 => CaCO3 + KOH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-11-30 06:21:34am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(