Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CH3Br là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CH3Br (Metyl Bromua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Na + C6H5Br + CH3BrC6H5CH3 + 2NaBr

Dung môi: Dung dịch ether khô

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + C6H5Br + CH3Br => C6H5CH3 + NaBr  

Phương trình số #2

CH3Br + KCN → KBr + CH3CN

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3Br + KCN => KBr + CH3CN  

Phương trình số #3

Na + CH3BrC2H6 + NaBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na + CH3Br => C2H6 + NaBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-09-25 09:53:19pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(