Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Al4C3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Al4C3 (Nhôm Cacbua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

12HCl + Al4C34AlCl3 + 3CH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Al4C3 => AlCl3 + CH4  

Phương trình số #3

2N2 + Al4C34AlN + 3C

Nhiệt độ: 800-1400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + Al4C3 => AlN + C  

Advertisement

Phương trình số #4

Al4C34Al + 3C

Nhiệt độ: > 2200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al4C3 => Al + C  

Phương trình số #5

6H2 + Al4C34Al + 3CH4

Nhiệt độ: 2200°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Al4C3 => Al + CH4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6O2 + Al4C32Al2O3 + 3CO2

Nhiệt độ: 650 - 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Al4C3 => Al2O3 + CO2  

Phương trình số #7

12H2O + 4NaOH + Al4C33CH4 + 4NaAl(OH)4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaOH + Al4C3 => CH4 + NaAl(OH)4  

Advertisement

Phương trình số #8

4H2O + 4KOH + Al4C33CH4 + 4KAlO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KOH + Al4C3 => CH4 + KAlO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-02 08:14:54pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(