Tìm kiếm những điều thú vị về hoá học

Hãy nhập vào nội dung bất kỳ để bắt đầu tìm kiếm

Interesting facts about Nickel

Nickel is a natural metallic element that is the fifth most abundant element on Earth.


Nickel is a transition metal element located in cell 28 in the Periodic System Table. Under natural conditions, nickel is a shiny, silvery-white solid. Nickel has been found in metal meteorites since ancient times, and metal meteorite artifacts have been found dating as early as 5000 BC as beads in Egyptian tombs. . Today, nickel metal is most commonly found in everyday life such as stainless steel, magnets, coins and batteries. Here are 10 interesting facts about nickel metal!

hinh-anh-interesting-facts-about-nickel-57-0

Nickel's position in the periodic system table

10 Interesting Facts About Nickel

1. Nickel is named from the German word "kupfernickel" which means "copper of the devil". Because the German miners assumed the ore contained copper, but they could not get any copper from the ore. Hence, they blame their troubles with this ore on the devil.

hinh-anh-interesting-facts-about-nickel-57-1

Metal Nickel is a silvery-white, iridescent solid

2. Nickel is found in metal meteorites since ancient times. Therefore, humans from ancient times have created objects from these metal meteorites dating back as early as 5000 BC such as beads in tombs in Egypt, China or Babylon.

hinh-anh-interesting-facts-about-nickel-57-2

Metal meteorites containing nickel were used by the Ancient people as jewelry

3. In 1751 a Swedish mineralogist named Axel Fredrik Cronstedt recognized it as a new element when he refined it from a cobalt mine.

4. Nickel is one of the three elements that are ferromagnetic at room temperature (the other two are iron and cobalt, the ferromagnetic of nickel is weaker than iron or cobalt). Before rare earth magnets were known, Alnico magnets made from nickel alloys were the strongest permanent magnets because they could maintain their magnetism even when heated red.

5. The 2007bi supernova was observed in 2007. One of the products of this supernova is nickel-56, which was synthesized in an explosion. The mass of nickel three times their entire sun was produced from this explosion. Nickel-56 is radioactive, decays to cobalt-56, which itself decays into iron -56 with more stable properties.

hinh-anh-interesting-facts-about-nickel-57-3

The 2007Bi supernova explosion contains nickel which is formed three times the mass of the sun

6. Nickel is the 5th most abundant element on Earth, but only the 22nd most abundant element in the crust, the most nickel is concentrated in the Earth's core (second after iron).

7. Nickel and its compounds are carcinogenic if the human body absorbs too much. People who work in nickel refining, electroplating and welding are most at risk of developing health problems. Workers who breathe nickel dust are at increased risk of lung cancer, fibrosis and other diseases. Besides, nickel allergy is one of the most common causes of allergic contact dermatitis. A common irritant is nickel-containing jewelry, such as white gold.

8. Switzerland produced the first quasi-pure nickel coin in 1881 and Canada, the world's largest producer of nickel, introduced a 5-cent 99.9% nickel coin from 1922 to the year. 1981. The US 5-cent coin called nickel is actually more copper than nickel (75% copper and 25% nickel).

hinh-anh-interesting-facts-about-nickel-57-4

American 5-cent nickel coin produced in 1958

9. Most of the nickel produced is used to make corrosion-resistant alloys such as stainless steel (65%) and heat-resistant steels and non-ferrous alloys (20%). About 9% nickel is used for plating. The remaining 6% is used for batteries, electronics and coins. It is the element that gives glass green color and is used as a catalyst for the hydrogenation of vegetable oils.

10. Nickel is an essential trace element of the human body. Adults need about 10mg of nickel. Nickel deficiency can cause diseases such as diabetes, anemia, cirrhosis, urinary toxicity, kidney failure, lipid and phospholipid abnormal metabolism in the liver. Every day, steaming about 250mg of dissolved nickel into the human body can cause poisoning.

Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Các khái sự thật thú vị liên quan

Sự thật thú vị về Oxygen đối với sự sống

Oxygen là chất khí rất cần thiết cho sự sống của các loài sinh vật.

Sự thật thú vị về Coban

Coban nguyên tố có vẻ đẹp, sức mạnh đáng kinh ngạc cũng như khả năng hợp tác tuyệt vời. Coban là một kim loại bạc rất cứng bóng loáng và nó cũng có từ tính cao.

Sự thật thú vị về Gali

Gali là nguyên tố được đặt theo tên của một con gà trống, việc phát hiện ra nguyên tố này đã lấp đầy một vị trí đã được nhà Hóa học Mendeev tiên đoán.

Sự thật thú vị về Kali

Kaboom! Kali nguyên chất là một kim loại phản ứng mạnh. Tiếp xúc với nước, nó phát nổ với ngọn lửa màu tím, vì vậy nó thường được bảo quản trong dầu khoáng để an toàn.

Trứng cao su

Đã bao giờ bạn nhìn thấy một quả trứng cao su chưa? Nếu chúng ta làm quả trứng cao su này ở nhà thì có được không? Câu trả lời đó là được.

Xem tất cả sự thật thú vị

Một số định nghĩa cơ bản trong hoá học.

Mol là gì?

Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ - được gọi là hằng số Avogadro.

Xem thêm

Độ âm điện là gì?

Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

Xem thêm

Kim loại là gì?

Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.

Xem thêm

Nguyên tử là gì?

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.

Xem thêm

Phi kim là gì?

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Xem thêm

Những sự thật thú vị về hoá học có thể bạn chưa biết

Sự thật thú vị về Hidro

Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

Xem thêm

Sự thật thú vị về heli

Heli là một mặt hàng công nghiệp có nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng tiệc tùng và khiến giọng nói của bạn trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và các tàu vũ trụ khác, nghiên cứu đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, và làm chất làm mát cho lò phản ứng hạt nhân và nam châm siêu dẫn trong máy quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế được heli.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Lithium

Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về mặt hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong ba nguyên tố được tạo ra trong BigBang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium - một kim loại tuyệt vời!

Xem thêm

Sự thật thú vị về Berili

Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.

Xem thêm

Sự thật thú vị về Boron

Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.

Xem thêm

So sánh các chất hoá học phổ biến.

CaCO3CaF2

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất canxi cacbonat và chất canxi florua

Xem thêm

CaOCaO.SiO2

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất canxi oxit và chất canxi mêtasilicat

Xem thêm

CaOCl2CdCl2

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Clorua vôi và chất Cadimi clorua

Xem thêm

CH3CHOCH3Cl

Điểm khác nhau về tính chất vật lý, hoá học giữa chất Andehit axetic và chất metyl clorua

Xem thêm

Nhà Tài Trợ