Advertisement

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học 9

Viết chuỗi phương trình hóa học

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Chuỗi phương trình phản ứng hóa học 9

Cho Na tác dụng oxi tạo ra sản phẩm là natri oxit.

Natri oxit tác dụng với H2O tạo thành NaOH.

Tiếp theo, cho NaOH tác dụng CO2 tạo thành Na2CO3.

Sau đó, cho Na2CO3 tác dụng với H2SO4 tạo ra Na2SO4 và giải phóng khí.

Cuối cùng, Na2SO4 tác dụng BaCl2 xuất hiện muối bari sulfat kết tủa trắng.Tóm Tắt Phương Trình Liên Quan

5 phương trình phản ứng hóa học liên quan tới chuỗi này.


Chi Tiết Phương Trình Liên Quan

Xin lưu ý đây chỉ là phương trình chúng tôi đề nghị, bạn hoàn toàn có thể dùng các phương trình thay thể thỏa điều kiệm của chuỗi

Chi Tiết Phương Trình Số 1

Phương Trình Kết Quả Số #2


Cách viết phương trình đã cân bằng

4Na + O22Na2O
natri oxi natri oxit
Natri oxit
(rắn) (khí khô) (rắn)
(trắng xám) (không màu) (trắng)
4 1 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Thông tin chi tiết về phương trình 4Na + O2 → 2Na2O

4Na + O2 → 2Na2O là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, Na (natri) phản ứng với O2 (oxi) để tạo ra Na2O (natri oxit) dười điều kiện phản ứng là Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Điều kiện phản ứng để Na (natri) tác dụng O2 (oxi) là gì ?

Điều kiện khác: ở nhiệt độ cao

Làm cách nào để Na (natri) tác dụng O2 (oxi)?

Dẫn khí oxi vào ống nghiệm chứa kim loại natri, đun nóng.

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 4Na + O2 → 2Na2O là gì ?

Click để xem thông tin thêm


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 4Na + O2 → 2Na2O


Advertisement

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Chi Tiết Phương Trình Số 2

Phương Trình Kết Quả Số #3


Cách viết phương trình đã cân bằng

H2O + Na2O2NaOH
nước natri oxit natri hidroxit
Natri oxit Sodium hydroxide
(lỏng) (rắn) (dd)
(không màu) (trắng)
Bazơ
1 1 2 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Thông tin chi tiết về phương trình H2O + Na2O → 2NaOH

H2O + Na2O → 2NaOH là Phản ứng hoá hợp, H2O (nước) phản ứng với Na2O (natri oxit) để tạo ra NaOH (natri hidroxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2O (nước) tác dụng Na2O (natri oxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2O (nước) tác dụng Na2O (natri oxit)?

Chúng mình không thông tin về làm thế nào để H2O (nước) phản ứng với Na2O (natri oxit) và tạo ra chất NaOH (natri hidroxit).

Bạn có thể kéo xuống dưới và click vào nút báo lỗi để đóng góp thông tin cho chúng mình nhé.

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2O + Na2O → 2NaOH là gì ?

Click để xem thông tin thêm


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2O + Na2O → 2NaOH


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình H2O + Na2O → 2NaOH

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình H2O + Na2O → 2NaOH

Câu 1. Bài toán kết tủa

Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng)
vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54
gam kết tủa. Giá trị của a là.


A. 0,08
B. 0,12
C. 0,10
D. 0,06

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Chi Tiết Phương Trình Số 3

Phương Trình Kết Quả Số #4


Cách viết phương trình đã cân bằng

2NaOH + CO2H2O + Na2CO3
natri hidroxit Cacbon dioxit nước natri cacbonat
Sodium hydroxide Carbon dioxide Sodium carbonate
(dd) (khí) (lỏng) (dd)
(không màu) (không màu) (trắng)
Bazơ Muối
2 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Thông tin chi tiết về phương trình 2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3

2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 là Phản ứng trao đổi, NaOH (natri hidroxit) phản ứng với CO2 (Cacbon dioxit) để tạo ra H2O (nước), Na2CO3 (natri cacbonat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit) là gì ?

Không có

Làm cách nào để NaOH (natri hidroxit) tác dụng CO2 (Cacbon dioxit)?

cho dd NaOH tác dụng với khí CO2.

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra 2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3 là gì ?

Phương trình không có hiện tượng nhận biết đặc biệt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ thường phải quan sát chất sản phẩm H2O (nước) (trạng thái: lỏng) (màu sắc: không màu), Na2CO3 (natri cacbonat) (trạng thái: dd) (màu sắc: trắng), được sinh ra

Hoặc bạn phải quan sát chất tham gia NaOH (natri hidroxit) (trạng thái: dd), CO2 (Cacbon dioxit) (trạng thái: khí) (màu sắc: không màu), biến mất.Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình 2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình 2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình 2NaOH + CO2 → H2O + Na2CO3

Câu 1. Tỉ lệ mol

Hấp thụ hoàn toàn 11,2 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2; y mol NaOH và x mol KOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 32,3 gam muối (không có kiềm dư) và 15 gam kết tủa. Bỏ qua sự thủy phân của các ion, tỉ lệ x : y có thể là


A. 2 : 3.
B. 8 : 3.
C. 49 : 33.
D. 4 : 1.

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Chi Tiết Phương Trình Số 4

Phương Trình Kết Quả Số #5


Cách viết phương trình đã cân bằng

H2SO4 + Na2CO3H2O + Na2SO4 + CO2
axit sulfuric natri cacbonat nước natri sulfat Cacbon dioxit
Sulfuric acid; Sodium carbonate Sodium sulfate Carbon dioxide
(dd) (dd) (lỏng) (dd) (khí)
(không màu) (trắng) (không màu) (trắng) (không màu)
Axit Muối Muối
1 1 1 1 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Thông tin chi tiết về phương trình H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2

H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2 là Phản ứng trao đổi, H2SO4 (axit sulfuric) phản ứng với Na2CO3 (natri cacbonat) để tạo ra H2O (nước), Na2SO4 (natri sulfat), CO2 (Cacbon dioxit) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để H2SO4 (axit sulfuric) tác dụng Na2CO3 (natri cacbonat)?

cho dung dịch axit tác dụng với muối Na2CO3

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2 là gì ?

Click để xem thông tin thêm


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình H2SO4 + Na2CO3 → H2O + Na2SO4 + CO2

Câu 1. Thí nghiệm không tạo chất khí

Thí nghiệm hóa học không sinh ra chất khí là:


A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO4.
B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO4
C. Sục khí H2S vào dung dịch CuSO4.
D. Cho Na2CO3 vào lượng dư dung dịch H2SO4

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Chi Tiết Phương Trình Số 5

Phương Trình Kết Quả Số #6


Cách viết phương trình đã cân bằng

BaCl2 + Na2SO42NaCl + BaSO4
Bari clorua natri sulfat Natri Clorua Bari sunfat
Sodium sulfate natri clorua
(dd) (dd) (dd) (kt)
(trắng) (trắng) (không màu) (trắng)
Muối Muối Muối Muối
1 1 2 1 Hệ số
Nguyên - Phân tử khối (g/mol)
Số mol
Khối lượng (g)

Thông tin chi tiết về phương trình BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 là Phản ứng trao đổi, BaCl2 (Bari clorua) phản ứng với Na2SO4 (natri sulfat) để tạo ra NaCl (Natri Clorua), BaSO4 (Bari sunfat) dười điều kiện phản ứng là Không có

Điều kiện phản ứng để BaCl2 (Bari clorua) tác dụng Na2SO4 (natri sulfat) là gì ?

Không có

Làm cách nào để BaCl2 (Bari clorua) tác dụng Na2SO4 (natri sulfat)?

Cho vào ống nghiệm 1ml dung dịch Na2SO4. Sau đó nhỏ vào ống nghiệm 3-4 giọt dung dịch BaCl2

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 là gì ?

Click để xem thông tin thêm


Giải thích chi tiết về các phân loại của phương trình BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4


Advertisement

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm và tư luận có sử dụng phương trình BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Click để xem tất cả câu hỏi có liên quan tới phương trình BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4

Câu 1. Phản ứng tạo kết tủa

Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3.
(2) Cho dung dịch Na2SO4 vào dung dịch BaCl2.
(3) Sục khí NH3 tới dư vào dung dịch AlCl3.
(4) Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch CaCl2.
(5) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch CrCl3.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?


A. 5
B. 2
C. 4
D. 3

Xem đáp án câu 1

Báo lỗi cân bằng

Nếu bạn nhận ra phương trình này chưa được cân bằng chính xác. Hãy click vào nút bên dưới để thông báo cho chúng mình biết nhé

Click vào đây để báo lỗi

Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chuoi-phuong-trinh-hoa-hoc/chuoi-phuong-trinh-phan-ung-hoa-hoc-9-111
Advertisement

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-19 11:59:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(