Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Pb(NO3)2 ra NaNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Pb(NO3)2 (chì nitrat) ra NaNO3 (Natri Nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Na2S + Pb(NO3)22NaNO3 + PbS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2S + Pb(NO3)2 => NaNO3 + PbS  

Phương trình số #3

Na2CO3 + Pb(NO3)22NaNO3 + PbCO3

Nhiệt độ: 10-12°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Pb(NO3)2 => NaNO3 + PbCO3  

Phương trình số #4

2NaI + Pb(NO3)22NaNO3 + PbI2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaI + Pb(NO3)2 => NaNO3 + PbI2  

Phương trình số #5

Pb(NO3)2 + 2NaF → 2NaNO3 + PbF2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Pb(NO3)2 + NaF => NaNO3 + PbF2  

Phương trình số #6

2NaOH + Pb(NO3)22NaNO3 + Pb(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Pb(NO3)2 => NaNO3 + Pb(OH)2  

Phương trình số #7

Pb(NO3)2 + 2NaN32NaNO3 + Pb(N3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Pb(NO3)2 + NaN3 => NaNO3 + Pb(N3)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-21 05:38:09pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(