Chất Hóa Học - PbI2 - Chì iodua

Lead iodide; Lead diiodide; Lead(II) iodide; Lead(II) diiodide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

PbI2

công thức rút gọn I2Pb


Chì iodua

Lead iodide; Lead diiodide; Lead(II) iodide; Lead(II) diiodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 461.0089

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất PbI2

Đánh giá

PbI2 - Chì iodua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-PbI2-Chi+iodua-3092
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 20. Tỉ khối của chất khí

Khi nghiên cứu về tính chất của một chất khi nào đó, một câu hỏi được đặt ra là chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí đã biết là bao nhiều, hoặc nặng hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần ? Chúng ta hãy tìm hiểu bài học.

Bài 21. Tính theo công thức hóa học

Nếu biết công thức hoá học của một chất, em có thể xác định được thành phần phần trăm các nguyên tố của nó. Ngược lại, nếu biết thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất, em có thể xác định được công thức hoá học của nó.

Bài 22. Tính theo phương trình hóa học

Khi điều chế một lượng chất nào đó trong phòng thí nghiệm hoặc trong công nghiệp, người ta có thể tính được lượng các chất cần dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu biết lượng nguyên liệu người ta có thể tính được lượng chất điều chế được (sản phẩm).

Bài 23. Bài luyện tập 4

Củng cố các khái niệm : mol, khối lượng mol, thể tích mol chất khí, tỉ khối của chất khí. Củng cố mối quan hệ giữa khối lượng chất lượng chất, thể tích khí. Vận dụng kiến thức giải bài tập và hiện tượng thực tế.

CHƯƠNG 4 OXI – KHÔNG KHÍ

Ở các lớp dưới, các biết gì về nguyên tố oxi, về đơn chất phi kim oxi? Các bạn có nhận xét gì về màu sắc, mùi vị và tính tan trong nước của khí oxi? Oxi có thể tác dụng với các chất khác được không? Nếu được thì mạnh hay yếu? Cụ thể chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các vấn đề trên trong bài giảng Tính chất của oxi ngày hôm nay nhé.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học PbI2 (Chì iodua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu PbI2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

PbI2 có tác dụng với C4H9Cl không? PbI2 có tác dụng với C4H9OH không? PbI2 có tác dụng với C4H9NO2 không? PbI2 có tác dụng với CH3-CH2-COONa không? PbI2 có tác dụng với CH3CH2COCH3 không? PbI2 có tác dụng với CH3-CH2-CONa không? PbI2 có tác dụng với C4H8O không? PbI2 có tác dụng với C2H5CHO không? PbI2 có tác dụng với C3H7CHO không? PbI2 có tác dụng với C3H7COONH4 không? PbI2 có tác dụng với NH2CH2COOCH3 không? PbI2 có tác dụng với NH2CH2COONa không? PbI2 có tác dụng với CH2=CH-COONH4 không? PbI2 có tác dụng với CH2=CH-COONa không? PbI2 có tác dụng với CH3 không? PbI2 có tác dụng với (CH3)2NH không? PbI2 có tác dụng với H2NCH(CH3)COOK không? PbI2 có tác dụng với H-NH-[CH2]5COOH không? PbI2 có tác dụng với CH2=CHCH=CH2 không? PbI2 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? PbI2 có tác dụng với (-CH2 - CH = CH - CH2 - CH(C6H5) - CH2 - )n không? PbI2 có tác dụng với NaC6H5CO2 không? PbI2 có tác dụng với (C6H5COO)2Cu không? PbI2 có tác dụng với CH3CH(OH)COOH không? PbI2 có tác dụng với CH3CH2CH2COOH không? PbI2 có tác dụng với CH2=CHCOOC6H5 không? PbI2 có tác dụng với HOCH2CH2NH2 không? PbI2 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? PbI2 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? PbI2 có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? PbI2 có tác dụng với CxHyO không? PbI2 có tác dụng với CnH2n+2O không? PbI2 có tác dụng với C6H12O7NH4 không? PbI2 có tác dụng với C6H5CH2OH không? PbI2 có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? PbI2 có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? PbI2 có tác dụng với HOCH2COOH không? PbI2 có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? PbI2 có tác dụng với C2H5NHCH3 không? PbI2 có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? PbI2 có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? PbI2 có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? PbI2 có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? PbI2 có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? PbI2 có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? PbI2 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? PbI2 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? PbI2 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? PbI2 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? PbI2 có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? PbI2 có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? PbI2 có tác dụng với CH2=CHCOONa không? PbI2 có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? PbI2 có tác dụng với CH2=CHCH3 không? PbI2 có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? PbI2 có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? PbI2 có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? PbI2 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? PbI2 có tác dụng với CH3CH2CH=O không? PbI2 có tác dụng với CH3CH2COOH không? PbI2 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? PbI2 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? PbI2 có tác dụng với C3H4Br2O2 không? PbI2 có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? PbI2 có tác dụng với HCOONa không? PbI2 có tác dụng với NH4NaCO3 không? PbI2 có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? PbI2 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? PbI2 có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? PbI2 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? PbI2 có tác dụng với RCH=O không? PbI2 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? PbI2 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? PbI2 có tác dụng với C2H5ONa không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? PbI2 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? PbI2 có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? PbI2 có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? PbI2 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? PbI2 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? PbI2 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? PbI2 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? PbI2 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? PbI2 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? PbI2 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? PbI2 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? PbI2 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? PbI2 có tác dụng với CH2=CH-Cl không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? PbI2 có tác dụng với CF2=CF2 không? PbI2 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? PbI2 có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? PbI2 có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? PbI2 có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có PbI2 (Chì iodua) là chất tham gia

Lead iodide; Lead diiodide; Lead(II) iodide; Lead(II) diiodide

Xem tất cả phương trình sử dụng PbI2

Phương trình có PbI2 (Chì iodua) là chất sản phẩm

Lead iodide; Lead diiodide; Lead(II) iodide; Lead(II) diiodide

2NaI + Pb(NO3)2 → 2NaNO3 + PbI2 2KI + Pb(NO3)2 → 2KNO3 + PbI2 Xem tất cả phương trình tạo ra PbI2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-09 05:24:23pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(