Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KHSO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KHSO3 (Kali hiđrosunfit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2KHSO3H2O + K2S2O5

Điều kiện khác: trong môi trường SO2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO3 => H2O + K2S2O5  

Phương trình số #3

Ba(OH)2 + KHSO3H2O + K2SO3 + BaSO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + KHSO3 => H2O + K2SO3 + BaSO3  

Phương trình số #4

2KHSO3H2O + SO2 + K2SO3

Nhiệt độ: 190°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO3 => H2O + SO2 + K2SO3  

Phương trình số #5

KOH + KHSO3H2O + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + KHSO3 => H2O + K2SO4  

Phương trình số #6

KOH + KHSO3H2O + K2SO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + KHSO3 => H2O + K2SO3  

Phương trình số #7

2KHS + 4KHSO33H2O + 3K2S2O3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHS + KHSO3 => H2O + K2S2O3  

Phương trình số #8

HCl + KHSO3H2O + KCl + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KHSO3 => H2O + KCl + SO2  

Phương trình số #9

H2SO4 + KHSO3H2O + SO2 + KHSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KHSO3 => H2O + SO2 + KHSO4  

Phương trình số #10

KHSO4 + KHSO3H2O + SO2 + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO4 + KHSO3 => H2O + SO2 + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-26 05:44:42am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(