Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3 ra AgNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra AgNO3 (bạc nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3Ag + 4HNO33AgNO3 + 2H2O + NO

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + HNO3 => AgNO3 + H2O + NO  

Phương trình số #3

HNO3 + Ag3PO4AgNO3 + H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Ag3PO4 => AgNO3 + H3PO4  

Phương trình số #4

Ag2O + 2HNO32AgNO3 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HNO3 => AgNO3 + H2O  

Phương trình số #5

3HNO3 + [Ag(NH3)2]OH → AgNO3 + H2O + 2NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + [Ag(NH3)2]OH => AgNO3 + H2O + NH4NO3  

Phương trình số #6

HNO3 + Ag2S → 2AgNO3 + 4H2O + H2SO4 + 8NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Ag2S => AgNO3 + H2O + H2SO4 + NO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-19 11:37:32am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(