Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HClO4 ra Cl2O7

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HClO4 (Axit percloric) ra Cl2O7 (Diclo heptoxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2HClO4H2O + Cl2O7

Nhiệt độ: Nhiệt độ Xúc tác: P2O5

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 => H2O + Cl2O7  

Phương trình số #2

3HClO4Cl2O7 + HClO4.H2O

Nhiệt độ: 0 - 20°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 => Cl2O7 + HClO4.H2O  

Phương trình số #3

P2O5 + 6HClO43Cl2O7 + 2H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình P2O5 + HClO4 => Cl2O7 + H3PO4  

Phương trình số #4

4HClO4 + P4O102Cl2O7 + 4HPO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO4 + P4O10 => Cl2O7 + HPO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 03:01:30am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(