Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra H3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra H3PO4 (axit photphoric) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 5HNO3 + 3P → 5NO + 3H3PO4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HNO3 + P => NO + H3PO4  

Phương trình số #3

16H2O + 10CuSO4 + P410Cu + 10H2SO4 + 4H3PO4

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CuSO4 + P4 => Cu + H2SO4 + H3PO4  

Advertisement

Phương trình số #5

H2O + H4P2O72H3PO4

Nhiệt độ: đun sôi Xúc tác: HNO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H4P2O7 => H3PO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

4H2O + PCl5HCl + H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + PCl5 => HCl + H3PO4  

Phương trình số #7

24H2O + 2PI3 + 3P48H3PO4 + 6PH4I

Nhiệt độ: 30-40°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + PI3 + P4 => H3PO4 + PH4I  

Advertisement

Phương trình số #8

16H2O + P4S1010H2S + 4H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + P4S10 => H2S + H3PO4  

Phương trình số #9

4H2O + PBr5H3PO4 + 5HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + PBr5 => H3PO4 + HBr  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + H4P2O6H3PO3 + H3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + H4P2O6 => H3PO3 + H3PO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:40:48am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(