Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ FeO ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ FeO (sắt (II) oxit ) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3FeO + 10HNO35H2O + NO + 3Fe(NO3)3

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HNO3 => H2O + NO + Fe(NO3)3  

Phương trình số #3

FeO + H2Fe + H2O

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2 => Fe + H2O  

Phương trình số #4

2FeO + 4H2SO4Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2SO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + SO2  

Phương trình số #5

FeO + H2SO4H2O + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2SO4 => H2O + FeSO4  

Phương trình số #6

3FeO + 2NH33Fe + 3H2O + N2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + NH3 => Fe + H2O + N2  

Phương trình số #7

FeO + 4HNO32H2O + NO2 + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #8

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HCl => FeCl2 + H2O  

Phương trình số #9

FeO + H2S → FeS + H2O

Nhiệt độ: 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2S => FeS + H2O  

Phương trình số #10

FeO + 2HNO3Fe(NO3)2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + HNO3 => Fe(NO3)2 + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-19 11:25:27am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(