Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CuO ra Cu

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CuO (Đồng (II) oxit) ra Cu (đồng) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2Al + 3CuOAl2O3 + 3Cu

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + CuO => Al2O3 + Cu  

Phương trình số #2

C + 2CuO2Cu + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + CuO => Cu + CO2  

Phương trình số #3

2CuO2Cu + O2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO => Cu + O2  

Phương trình số #4

CO + CuOCu + CO2

Nhiệt độ: 250 - 450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + CuO => Cu + CO2  

Phương trình số #5

3CuO + 2NH33Cu + 3H2O + N2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + NH3 => Cu + H2O + N2  

Phương trình số #6

CuO + H2Cu + H2O

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H2 => Cu + H2O  

Phương trình số #7

CuO + C6H5CH2OH → Cu + H2O + C6H5CHO

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + C6H5CH2OH => Cu + H2O + C6H5CHO  

Phương trình số #8

CuO + C3H6(OH)2Cu + H2O + CH2(CHO)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + C3H6(OH)2 => Cu + H2O + CH2(CHO)2  

Phương trình số #9

CuO + CH3-CH2-OH → Cu + H2O + CH3-CHO

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + CH3-CH2-OH => Cu + H2O + CH3-CHO  

Phương trình số #10

CuO + CH3CH2OH → CH3CHO + Cu + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + CH3CH2OH => CH3CHO + Cu + H2O  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-28 12:06:55am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(