Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CH3COOH ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CH3COOH (acid acetic) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2CH3COOH + Mg(OH)22H2O + (CH3COO)2Mg

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Mg(OH)2 => H2O + (CH3COO)2Mg  

Phương trình số #3

CH3COOH + KHCO3H2O + CO2 + CH3COOK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + KHCO3 => H2O + CO2 + CH3COOK  

Advertisement

Phương trình số #4

2CH3COOH + Na2CO32CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + Na2CO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Phương trình số #5

CH3COOH + 2O22H2O + 2CO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + O2 => H2O + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Ca(OH)2 + 2CH3COOH(CH3COO)2Ca + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + CH3COOH => (CH3COO)2Ca + H2O  

Phương trình số #7

CH3COOH + NaHCO3CH3COONa + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + NaHCO3 => CH3COONa + H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

CH3COOH + KOH → H2O + CH3COOK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + KOH => H2O + CH3COOK  

Phương trình số #9

CH3COOH + C3H7OH → H2O + CH3COOC3H7

Xúc tác: Axit sulfuric đậm đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + C3H7OH => H2O + CH3COOC3H7  

Advertisement

Phương trình số #10

CH3COOH + C3H7OH → H2O + C2H5COOC3H7

Xúc tác: H2SO4

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + C3H7OH => H2O + C2H5COOC3H7  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-29 02:50:56pm