Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Br2 ra I2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Br2 (brom) ra I2 (Iot) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Br2 + 2KI → I2 + 2KBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + KI => I2 + KBr  

Phương trình số #3

Br2 + 2AgI → 2AgBr + I2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + AgI => AgBr + I2  

Advertisement

Phương trình số #4

Br2 + 2HI → I2 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + HI => I2 + HBr  

Phương trình số #5

3Br2 + 2FeI33I2 + 2FeBr3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + FeI3 => I2 + FeBr3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:18:49am