Advertisement

Chất Hóa Học - FeI3 - Sắt(III) triiodua

Iron(III) triiodide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

FeI3


Sắt(III) triiodua

Iron(III) triiodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 436.5584

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất FeI3

Đánh giá

FeI3 - Sắt(III) triiodua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-FeI3-Sat(III)+triiodua-899
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU

Từ thời cổ đại con người đã biết sử dụng và chế biến các loại hợp chất hữu cơ có trong thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống của mình. Vậy hữu cơ là gì? Hoá học hữu cơ là gì? Bài học Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ hôm nay giúp các bạn trả lời được câu hỏi này

Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

Các bạn đã biết hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon. Vậy hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử các hợp chất hữu cơ như thế nào?

Bài 36. Metan

Metan có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Hôm nay các bạn sẽ được nghiên cứu qua bài giảng về Metan.

Bài 37. Etilen

Êtilen là chất khí không màu, không mùi, hơi nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước, tan nhiều trong ete và một số dung môi hữu cơ.

Bài 38. Axetilen

Axetilen là một hiđrocacbon có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Vậy axetilen có công thức cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài giảng về Axrtilen.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học FeI3 (Sắt(III) triiodua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu FeI3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

FeI3 có tác dụng với ICl không? FeI3 có tác dụng với ICl3 không? FeI3 có tác dụng với IO3− không? FeI3 có tác dụng với I3− không? FeI3 có tác dụng với InBr3 không? FeI3 có tác dụng với InBrI2 không? FeI3 có tác dụng với InBr2I không? FeI3 có tác dụng với InCl không? FeI3 có tác dụng với InCl2 không? FeI3 có tác dụng với InCl3 không? FeI3 có tác dụng với InI không? FeI3 có tác dụng với In(IO3)3 không? FeI3 có tác dụng với InI2 không? FeI3 có tác dụng với InI3 không? FeI3 có tác dụng với In(NO3)3·4.5H2O không? FeI3 có tác dụng với In(OH)3 không? FeI3 có tác dụng với InP không? FeI3 có tác dụng với InPO4 không? FeI3 có tác dụng với InS không? FeI3 có tác dụng với InSb không? FeI3 có tác dụng với InTe không? FeI3 có tác dụng với In2O3 không? FeI3 có tác dụng với In2(SO4)3.H2O không? FeI3 có tác dụng với In2S3 không? FeI3 có tác dụng với In2Se3 không? FeI3 có tác dụng với In2Te3 không? FeI3 có tác dụng với K2MnO4 không? FeI3 có tác dụng với C3H5(OH)2OCuOC3H5(OH)2 không? FeI3 có tác dụng với MgSO4 không? FeI3 có tác dụng với C2H5Cl không? FeI3 có tác dụng với Na2CrO4 không? FeI3 có tác dụng với NaHSO4 không? FeI3 có tác dụng với C4H10 không? FeI3 có tác dụng với SiF4 không? FeI3 có tác dụng với Na2B4O7 không? FeI3 có tác dụng với NaBO2 không? FeI3 có tác dụng với B2O3 không? FeI3 có tác dụng với MgI2 không? FeI3 có tác dụng với As2S3 không? FeI3 có tác dụng với (NH4)3AsO4 không? FeI3 có tác dụng với PbS không? FeI3 có tác dụng với PbSO4 không? FeI3 có tác dụng với BaO2 không? FeI3 có tác dụng với Na2O2 không? FeI3 có tác dụng với BaCO3 không? FeI3 có tác dụng với C6H2OH(NO2)3 không? FeI3 có tác dụng với (NH4)2S2O3 không? FeI3 có tác dụng với NH4HSO4 không? FeI3 có tác dụng với CH3COONH4 không? FeI3 có tác dụng với CH3-CCl3 không? FeI3 có tác dụng với C2H5ONa không? FeI3 có tác dụng với C6H5Br không? FeI3 có tác dụng với Ag(NH3)2OH không? FeI3 có tác dụng với NaH không? FeI3 có tác dụng với H2NCH2COONa không? FeI3 có tác dụng với (HOOCCH2NH3)2SO4 không? FeI3 có tác dụng với SnCl2 không? FeI3 có tác dụng với SnSO4 không? FeI3 có tác dụng với C2H5OC2H5 không? FeI3 có tác dụng với KHSO4 không? FeI3 có tác dụng với Cu3Fe2 không? FeI3 có tác dụng với K2CrO4 không? FeI3 có tác dụng với KHCO3 không? FeI3 có tác dụng với CH3NH3Cl không? FeI3 có tác dụng với CH3NH2 không? FeI3 có tác dụng với CH3CH(NH3Cl)COOH không? FeI3 có tác dụng với (CH3CH(NH3Cl)COO)2Ba không? FeI3 có tác dụng với CH3COOC2H5 không? FeI3 có tác dụng với (Ag(NH3)2)OH không? FeI3 có tác dụng với (CH3COO)2Ba không? FeI3 có tác dụng với C8H10 không? FeI3 có tác dụng với C7H6O2 không? FeI3 có tác dụng với KOOC-COOK không? FeI3 có tác dụng với SnCl4 không? FeI3 có tác dụng với C6H5COOK không? FeI3 có tác dụng với LiOH không? FeI3 có tác dụng với Na2S2O7 không? FeI3 có tác dụng với B không? FeI3 có tác dụng với LiNH2 không? FeI3 có tác dụng với KClO2 không? FeI3 có tác dụng với Na2Cr2O7 không? FeI3 có tác dụng với BaCrO4 không? FeI3 có tác dụng với Pb không? FeI3 có tác dụng với (CH3COO)2Mg không? FeI3 có tác dụng với Ni không? FeI3 có tác dụng với NiCl2 không? FeI3 có tác dụng với (CH3COO)2Fe không? FeI3 có tác dụng với Na2S4O6 không? FeI3 có tác dụng với NaF không? FeI3 có tác dụng với Ag2S không? FeI3 có tác dụng với BaSO4 không? FeI3 có tác dụng với CH3Br không? FeI3 có tác dụng với KCN không? FeI3 có tác dụng với CH3CN không? FeI3 có tác dụng với CF4 không? FeI3 có tác dụng với S2Cl2 không? FeI3 có tác dụng với CS2 không? FeI3 có tác dụng với C7H5N3O6 không? FeI3 có tác dụng với CH3COOC3H7 không? FeI3 có tác dụng với Mg3(PO4)2 không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có FeI3 (Sắt(III) triiodua) là chất tham gia

Iron(III) triiodide

3Br2 + 2FeI3 → 3I2 + 2FeBr3 Xem tất cả phương trình sử dụng FeI3

Phương trình có FeI3 (Sắt(III) triiodua) là chất sản phẩm

Iron(III) triiodide

3HI + Fe(OH)3 → 3H2O + FeI3 Xem tất cả phương trình tạo ra FeI3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-06-26 09:24:03pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(