Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ BaCl2 ra BaSO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ BaCl2 (Bari clorua) ra BaSO4 (Bari sunfat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

BaCl2 + H2SO42HCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + H2SO4 => HCl + BaSO4  

Phương trình số #3

Al2(SO4)3 + 3BaCl22AlCl3 + 3BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + BaCl2 => AlCl3 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

BaCl2 + NaHSO4HCl + NaCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + NaHSO4 => HCl + NaCl + BaSO4  

Phương trình số #5

BaCl2 + CaSO4CaCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + CaSO4 => CaCl2 + BaSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

BaCl2 + CuSO4CuCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + CuSO4 => CuCl2 + BaSO4  

Phương trình số #7

3BaCl2 + Fe2(SO4)32FeCl3 + 3BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + Fe2(SO4)3 => FeCl3 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

BaCl2 + FeSO4FeCl2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + FeSO4 => FeCl2 + BaSO4  

Phương trình số #9

BaCl2 + K2SO42KCl + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + K2SO4 => KCl + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #10

BaCl2 + 2NaHSO42HCl + Na2SO4 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình BaCl2 + NaHSO4 => HCl + Na2SO4 + BaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-01 05:22:03am