Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Al2O3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Al2O3 (Nhôm oxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Al2O3 + 3H2SO4Al2(SO4)3 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + H2SO4 => Al2(SO4)3 + H2O  

Phương trình số #3

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + HCl => AlCl3 + H2O  

Advertisement

Phương trình số #4

Al2O3 + Ca(OH)2H2O + Ca(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + Ca(OH)2 => H2O + Ca(AlO2)2  

Phương trình số #5

Al2O3 + 6HNO33H2O + 2Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + HNO3 => H2O + Al(NO3)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Al2O3 + 2KOH → H2O + 2KAlO2

Nhiệt độ: 900 - 1100°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + KOH => H2O + KAlO2  

Phương trình số #7

Al2O3 + 6KHSO4Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + KHSO4 => Al2(SO4)3 + H2O + K2SO4  

Advertisement

Phương trình số #8

Al2O3 + 6HF → 3H2O + 2AlF3

Nhiệt độ: 450 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + HF => H2O + AlF3  

Phương trình số #9

Al2O3 + Ba(OH)2H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + Ba(OH)2 => H2O + Ba(AlO2)2  

Advertisement

Phương trình số #10

Al2O3 + 6NaHSO4Al2(SO4)3 + 3H2O + 3Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + NaHSO4 => Al2(SO4)3 + H2O + Na2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:53:34pm