Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ag2O ra Ag

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ag2O (bạc oxit) ra Ag (bạc) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Ag2O + HCHO → 2Ag + HCOOH

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: AgNO3, NH3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HCHO => Ag + HCOOH  

Advertisement

Phương trình số #2

Ag2O + C6H12O62Ag + C6H12O7

Dung môi: NH3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + C6H12O6 => Ag + C6H12O7  

Phương trình số #3

2Ag2O + HCHO → 4Ag + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HCHO => Ag + H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

2Ag2O4Ag + O2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O => Ag + O2  

Phương trình số #5

Ag2O + H2O22Ag + H2O + O2

Nhiệt độ: 160-300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + H2O2 => Ag + H2O + O2  

Phương trình số #6

Ag2O + HCOOH → 2Ag + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HCOOH => Ag + H2O + CO2  

Phương trình số #7

Ag2O + CO → Ag + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + CO => Ag + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

Ag2O + H22Ag + H2O

Nhiệt độ: 150°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + H2 => Ag + H2O  

Phương trình số #9

Ag2O + C12H22O112Ag + C12H22O12

Xúc tác: NH3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + C12H22O11 => Ag + C12H22O12  

Advertisement

Phương trình số #10

2Ag2O + CH2O → 4Ag + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + CH2O => Ag + H2O + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-12-05 12:12:50pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(