Chất Hóa Học - Hg2I2 - Thủy ngân(I) iodua

Mercury(I) iodide; Mercurous iodide; Dimercury(I) diiodide; Iodomercurio(II)mercury(II) iodide

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Hg2I2

công thức rút gọn Hg2I2


Thủy ngân(I) iodua

Mercury(I) iodide; Mercurous iodide; Dimercury(I) diiodide; Iodomercurio(II)mercury(II) iodide

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 654.9889

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất Hg2I2

Đánh giá

Hg2I2 - Thủy ngân(I) iodua - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-Hg2I2-Thuy+ngan(I)+iodua-2328
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 4.Nguyên Tử

Câu hỏi các chất được tạo ra từ đâu đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng và các bạn sẽ biết được trong bài này.

Bài 5.Nguyên Tố Hóa Học

Trên nhãn hộp sữa, ghi rõ từ canxi kèm theo hàm lượng, coi như một thông tin về giá trị dinh dưỡng của sữa và giới thiệu chất canxi có lợi cho xương, giúp phòng chống bệnh loãng xương. Thực ra phải nói : Trong thành phần sữa có nguyên tố hoá học canxi. Bài học này giúp các em một số hiểu biết về nguyên tố hoá học

Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử

các nhà hoá học đã tìm cách phân chia các chất thành từng loại, rất thuận lợi cho việc nghiên cứu chúng. Bài này sẽ giới thiệu sự phân loại chất và cho thấy phân tử là hạt hợp thành của hầu hết các chất.

Bài 7. Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất

Khi đứng trước những bông hoa có hương, ta ngửi thấy mùi thơm. Điều đó mách bảo ta rằng, phải có chất thơm từ hoa lan toả vào không khí. Ta không nhìn thấy vì đây là các phân tử chất thơm chuyển động.

Bài 8. Bài luyện tập 1 – Hóa học 8

Luyện tập về các mối quan hệ giữa các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học, đơn chất, hợp chất và phân tử.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học Hg2I2 (Thủy ngân(I) iodua)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu Hg2I2 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

Hg2I2 có tác dụng với FeHPO4 không? Hg2I2 có tác dụng với (HCOO)2Mg không? Hg2I2 có tác dụng với (NH4)2PtCl6 không? Hg2I2 có tác dụng với (NH4)3VS4 không? Hg2I2 có tác dụng với Na2S2O6 không? Hg2I2 có tác dụng với U(SO4)2 không? Hg2I2 có tác dụng với UO2(OH)2 không? Hg2I2 có tác dụng với VSO4 không? Hg2I2 có tác dụng với (VO)SO4 không? Hg2I2 có tác dụng với (NH4)4P2O7 không? Hg2I2 có tác dụng với Cs[AuCl4] không? Hg2I2 có tác dụng với Au2O3 không? Hg2I2 có tác dụng với Au(NH2)2Cl không? Hg2I2 có tác dụng với NH2OH.H2O không? Hg2I2 có tác dụng với (NH3OH)3PO4 không? Hg2I2 có tác dụng với NH4C không? Hg2I2 có tác dụng với NaC không? Hg2I2 có tác dụng với Na3AsS4 không? Hg2I2 có tác dụng với Na2TeO4 không? Hg2I2 có tác dụng với SeCl2 không? Hg2I2 có tác dụng với H2SeCl6 không? Hg2I2 có tác dụng với TeCl4 không? Hg2I2 có tác dụng với TlNO3 không? Hg2I2 có tác dụng với Rh2S3 không? Hg2I2 có tác dụng với [Rh(NH3)6]Cl3 không? Hg2I2 có tác dụng với H3RhCl6 không? Hg2I2 có tác dụng với C2H5NH3Cl không? Hg2I2 có tác dụng với (NH4)2PtCl4 không? Hg2I2 có tác dụng với AsCl4 không? Hg2I2 có tác dụng với Ni(NO2)2 không? Hg2I2 có tác dụng với [PCl4][PF6] không? Hg2I2 có tác dụng với [AsCl4][AsF6] không? Hg2I2 có tác dụng với [Ni(H2O)2(NH3)4]SO4 không? Hg2I2 có tác dụng với NO2ClO không? Hg2I2 có tác dụng với ZrCl2O không? Hg2I2 có tác dụng với SnCl2O không? Hg2I2 có tác dụng với (NO)2S2O7 không? Hg2I2 có tác dụng với HfCl2O không? Hg2I2 có tác dụng với RbNO2 không? Hg2I2 có tác dụng với RbNO3.HNO3 không? Hg2I2 có tác dụng với Tl2O không? Hg2I2 có tác dụng với TlCl không? Hg2I2 có tác dụng với [Tl(H2O)] không? Hg2I2 có tác dụng với Tl2S không? Hg2I2 có tác dụng với Tl2CrO4 không? Hg2I2 có tác dụng với Tl2[Zn(OH)4] không? Hg2I2 có tác dụng với Tl3PO4 không? Hg2I2 có tác dụng với NaH2PO2 không? Hg2I2 có tác dụng với H2PO2 không? Hg2I2 có tác dụng với S2O6 không? Hg2I2 có tác dụng với Ag2SO3 không? Hg2I2 có tác dụng với LiHSO4 không? Hg2I2 có tác dụng với Li2HPO4 không? Hg2I2 có tác dụng với Li3PO4.12H2O không? Hg2I2 có tác dụng với K5P3O10 không? Hg2I2 có tác dụng với K4P2O7 không? Hg2I2 có tác dụng với K2HPO4.3H2O không? Hg2I2 có tác dụng với LiH2PO4 không? Hg2I2 có tác dụng với NiSO4.7H2O không? Hg2I2 có tác dụng với Sc không? Hg2I2 có tác dụng với ScCl2OH không? Hg2I2 có tác dụng với ScF3 không? Hg2I2 có tác dụng với Sc(OH)3 không? Hg2I2 có tác dụng với Sc2O3 không? Hg2I2 có tác dụng với ZrCl2 không? Hg2I2 có tác dụng với ScCl3.xH2O không? Hg2I2 có tác dụng với ZrCl không? Hg2I2 có tác dụng với [Zr3Cl3(OH)6]Cl3 không? Hg2I2 có tác dụng với Zr không? Hg2I2 có tác dụng với ZrO2 không? Hg2I2 có tác dụng với ZrCl3 không? Hg2I2 có tác dụng với HfCl3 không? Hg2I2 có tác dụng với [Hf3Cl3(OH)6]Cl3 không? Hg2I2 có tác dụng với K2Pt(OH)6 không? Hg2I2 có tác dụng với K2Pt(CN)6 không? Hg2I2 có tác dụng với PtS2 không? Hg2I2 có tác dụng với Pt(NH3)2Cl4 không? Hg2I2 có tác dụng với K2Pt(SCN)6 không? Hg2I2 có tác dụng với ThCl2O không? Hg2I2 có tác dụng với [Th(H2O)] không? Hg2I2 có tác dụng với H2PtCl6.6H2O không? Hg2I2 có tác dụng với [PtCl4] không? Hg2I2 có tác dụng với Th không? Hg2I2 có tác dụng với Th(OH)4 không? Hg2I2 có tác dụng với ThCl4.8H2O không? Hg2I2 có tác dụng với ThO2 không? Hg2I2 có tác dụng với [SO3] không? Hg2I2 có tác dụng với BaI2 không? Hg2I2 có tác dụng với Na2SeO4.10H2O không? Hg2I2 có tác dụng với (NH4)2SO3.H2O không? Hg2I2 có tác dụng với Na5P3O10 không? Hg2I2 có tác dụng với TeO không? Hg2I2 có tác dụng với Na4P2O7.10H2O không? Hg2I2 có tác dụng với Na2Se2O5 không? Hg2I2 có tác dụng với Na2SeO3.5H2O không? Hg2I2 có tác dụng với H3[Fe(CN)6] không? Hg2I2 có tác dụng với Ag3[Fe(CN)6] không? Hg2I2 có tác dụng với NaIO4 không? Hg2I2 có tác dụng với NaIO3.H2O không? Hg2I2 có tác dụng với GeS không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có Hg2I2 (Thủy ngân(I) iodua) là chất tham gia

Mercury(I) iodide; Mercurous iodide; Dimercury(I) diiodide; Iodomercurio(II)mercury(II) iodide

Hg2I2 → Hg + HgI2 4H2SO4 + Hg2I2 → 4H2O + I2 + 2SO2 + 2HgSO4 2KI + Hg2I2 → Hg + K2[HgI4] Xem tất cả phương trình sử dụng Hg2I2

Phương trình có Hg2I2 (Thủy ngân(I) iodua) là chất sản phẩm

Mercury(I) iodide; Mercurous iodide; Dimercury(I) diiodide; Iodomercurio(II)mercury(II) iodide

3Hg + 2I2 → HgI2 + Hg2I2 Xem tất cả phương trình tạo ra Hg2I2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-02-01 03:58:29am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(