Chất Hóa Học - H2C2O4 - Axit oxalic

Oxalic acid; Ethanedioic acid; NCI-C-55209; 1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedione; 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dione

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

H2C2O4

công thức rút gọn C2H2O4


Axit oxalic

Oxalic acid; Ethanedioic acid; NCI-C-55209; 1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedione; 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dione

Hình ảnh thực tế Hình công thức cấu tạo Hình cấu trúc không gian

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 90.0349

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Axít oxalic được sử dụng trong một số sản phẩm hóa chất dùng trong gia đình, chẳng hạn một số chất tẩy rửa hay trong việc đánh gỉ sét.

Dung dịch axit oxalic được dùng để phục chế đồ gỗ do nó đánh bay lớp mặt gỗ bị khô để lộ ra lớp gỗ còn mới phía dưới.

Là một chất cẩn màu trong công nghệ nhuộm.

Axit oxalic dạng bay hơi được một số người nuôi ong mật dùng làm thuốc trừ sâu để diệt trừ loài bét Varroa (Varroa destructor) sống ký sinh.

Ngoài ra, axit oxalic còn được dùng để chế tạo phân bón, tổng hợp hoá hữu cơ. Dung dịch axit oxalic còn được dùng để phục chế đồ gỗ do nó có khả năng đánh bay lớp mặt gỗ bị khô để lộ ra lớp gỗ còn mới phía dưới. Axit oxalic dạng bay hơi được dùng làm thuốc trừ sâu để diệt loài bét Varroa khi nuôi ong mật. Không chỉ vậy, Acid oxalic còn được sử dụng trong một số sản phẩm như chất tẩy rửa trong gia đình.

Advertisement

Đánh giá

H2C2O4 - Axit oxalic - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-H2C2O4-Axit+oxalic-1016
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

CHƯƠNG 1 CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Chương 4"Oxi - Không khí" (lớp 8) đã sơ lược đề cập đến hai loại Oxit chính là oxit bazơ và 0xit axit, Chúng có những tính chất hoá học nào ?

Bài 2. Một số oxit quan trọng

Canxi 0xit có những tính chất, ứng dụng gì và được sản xuất như thế nào ? Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì ? Điều chẽ nó như thế nào ?

Bài 3. Tính chất hóa học của axit

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu các tính chất hóa học đặc trưng của axit, các axit khác nhau có những tính chất hóa học nào giống nhau, từ đó có thể xác định được thứ tự mạnh yếu của các axit.

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học H2C2O4 (Axit oxalic)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu H2C2O4 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

H2C2O4 có tác dụng với C6H5CH2COONa không? H2C2O4 có tác dụng với C6H5CN không? H2C2O4 có tác dụng với CH2=CHCl không? H2C2O4 có tác dụng với CHCl2CH2Cl không? H2C2O4 có tác dụng với CH3CHCl2 không? H2C2O4 có tác dụng với CH2CCl2 không? H2C2O4 có tác dụng với SnO2 không? H2C2O4 có tác dụng với Sn không? H2C2O4 có tác dụng với C6H5NO2 không? H2C2O4 có tác dụng với SOBr2 không? H2C2O4 có tác dụng với C6H5CHBrCH3 không? H2C2O4 có tác dụng với NH2NH2 không? H2C2O4 có tác dụng với Fe3C không? H2C2O4 có tác dụng với SCl4 không? H2C2O4 có tác dụng với C6H2CH3(NO2)3 không? H2C2O4 có tác dụng với C6H5CH2NH2 không? H2C2O4 có tác dụng với H3BO3 không? H2C2O4 có tác dụng với BCl3 không? H2C2O4 có tác dụng với CH3CH2NH2 không? H2C2O4 có tác dụng với ClCH2COOH không? H2C2O4 có tác dụng với SbCl3 không? H2C2O4 có tác dụng với Na2S2O4 không? H2C2O4 có tác dụng với KClO4 không? H2C2O4 có tác dụng với NaClO4 không? H2C2O4 có tác dụng với C3H6 không? H2C2O4 có tác dụng với CH3C(CH3)(OH)CHCH2 không? H2C2O4 có tác dụng với Ag(NH3)2Cl không? H2C2O4 có tác dụng với Ba(AlO2)2 không? H2C2O4 có tác dụng với Ca(AlO2)2 không? H2C2O4 có tác dụng với AuCl3 không? H2C2O4 có tác dụng với Ba3(PO4)2 không? H2C2O4 có tác dụng với Na2BeO2 không? H2C2O4 có tác dụng với C6H2Br3NH2 không? H2C2O4 có tác dụng với C6H2Br3OH không? H2C2O4 có tác dụng với HBrO3 không? H2C2O4 có tác dụng với HBrO không? H2C2O4 có tác dụng với HNH-CH2-COOH không? H2C2O4 có tác dụng với C17H35COOH không? H2C2O4 có tác dụng với SiC không? H2C2O4 có tác dụng với Ca(C17H35COO)2 không? H2C2O4 có tác dụng với C2H4(OH)2 không? H2C2O4 có tác dụng với C6H6Cl6 không? H2C2O4 có tác dụng với C6H5CH2Cl không? H2C2O4 có tác dụng với CH3CH2CH=CHCH2CH3 không? H2C2O4 có tác dụng với Ti không? H2C2O4 có tác dụng với CaHPO4 không? H2C2O4 có tác dụng với CaSO3 không? H2C2O4 có tác dụng với Na2O.CaO.6SiO2 không? H2C2O4 có tác dụng với BF3 không? H2C2O4 có tác dụng với Ca2SiO4.4H2O không? H2C2O4 có tác dụng với HBO2 không? H2C2O4 có tác dụng với CH3CHOHCH3 không? H2C2O4 có tác dụng với NOCl không? H2C2O4 có tác dụng với PCl5 không? H2C2O4 có tác dụng với Cr(CO)3 không? H2C2O4 có tác dụng với HCOONa không? H2C2O4 có tác dụng với [Cu(NH3)4](OH)2 không? H2C2O4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]Cl2 không? H2C2O4 có tác dụng với [Cu(NH3)4]SO4 không? H2C2O4 có tác dụng với SF6 không? H2C2O4 có tác dụng với K4[Fe(CN)6] không? H2C2O4 có tác dụng với Fe4[Fe(CN)6]3 không? H2C2O4 có tác dụng với FeSiO3 không? H2C2O4 có tác dụng với Fe(SO4)3 không? H2C2O4 có tác dụng với CH3COOCH3 không? H2C2O4 có tác dụng với KH không? H2C2O4 có tác dụng với Mn3O4 không? H2C2O4 có tác dụng với K3MnO4 không? H2C2O4 có tác dụng với MgC2 không? H2C2O4 có tác dụng với Li2C2 không? H2C2O4 có tác dụng với K2SiO3 không? H2C2O4 có tác dụng với HMnO4 không? H2C2O4 có tác dụng với BeSO4 không? H2C2O4 có tác dụng với Li2S không? H2C2O4 có tác dụng với BeS không? H2C2O4 có tác dụng với Na2ZnO2 không? H2C2O4 có tác dụng với NaH2PO4 không? H2C2O4 có tác dụng với Zn3(PO4)2 không? H2C2O4 có tác dụng với HPO3 không? H2C2O4 có tác dụng với MnBr2 không? H2C2O4 có tác dụng với PtCl2 không? H2C2O4 có tác dụng với MnCl2 không? H2C2O4 có tác dụng với MnI2 không? H2C2O4 có tác dụng với MgS không? H2C2O4 có tác dụng với BaS không? H2C2O4 có tác dụng với Bi2O3 không? H2C2O4 có tác dụng với Bi không? H2C2O4 có tác dụng với B4C không? H2C2O4 có tác dụng với TiC không? H2C2O4 có tác dụng với Ca(HSO3)2 không? H2C2O4 có tác dụng với BaSO3 không? H2C2O4 có tác dụng với Ba(ClO)2 không? H2C2O4 có tác dụng với C6H5OCH3 không? H2C2O4 có tác dụng với (C6H5NH3)2SO4 không? H2C2O4 có tác dụng với (-CH2CHCl-)n không? H2C2O4 có tác dụng với K2ZnO2 không? H2C2O4 có tác dụng với KSH không? H2C2O4 có tác dụng với Li3N không? H2C2O4 có tác dụng với Mg3N2 không? H2C2O4 có tác dụng với Mg2Si không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có H2C2O4 (Axit oxalic) là chất tham gia

Oxalic acid; Ethanedioic acid; NCI-C-55209; 1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedione; 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dione

2H2SO4 + 2KClO3 + H2C2O4 → 2H2O + 2CO2 + 2ClO2 + 2KHSO4 3H2SO4 + 2KMnO4 + 5H2C2O4 → 8H2O + 2MnSO4 + K2SO4 + 10CO2 H2C2O4 + H2PtCl6 → 2HCl + 2CO2 + H2PtCl4 Xem tất cả phương trình sử dụng H2C2O4

Phương trình có H2C2O4 (Axit oxalic) là chất sản phẩm

Oxalic acid; Ethanedioic acid; NCI-C-55209; 1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedione; 1,2-Dihydroxyethane-1,2-dione

Xem tất cả phương trình tạo ra H2C2O4

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:50:31am