Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H4Br-CH3

công thức rút gọn


2-bromtoluen

Hình công thức cấu tạo

Tính chất vật lý

Khối lượng riêng (kg/m3) 1432

Màu sắc không màu

Trạng thái thông thường lỏng

Nhiệt độ sôi (°C) 181.7

Nhiệt độ nóng chảy (°C) -27.8

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C6H4Br-CH3

Đánh giá

C6H4Br-CH3 - 2-bromtoluen - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C6H4Br-CH3+-2-bromtoluen-3119
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 4. Một số axit quan trọng

Axit clohidric có những tính chất của axit không ? Nó có những ứng dụng quan trọng nào ? Axit sunfuric đặc và loãng có những tính chất hoá học nào ? Vai trò quan trọng của nó là gì ?

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C6H4Br-CH3 (2-bromtoluen)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C6H4Br-CH3 có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C6H4Br-CH3 có tác dụng với (C12H22O11)2Cu không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CxHyO không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CnH2n+2O không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C6H12O7NH4 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C6H5CH2OH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HOCH2COOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C2H5NHCH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=CHCOONa không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=CHCH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH2CH=O không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH2COOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C3H4Br2O2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HCOONa không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với NH4NaCO3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với RCH=O không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C2H5ONa không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=CH-Cl không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CF2=CF2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2=CH(CN) không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (CH2CH2)O không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với OH-CH2-CHO không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với ClOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3-CCNa không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH2CN không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với R-COO-CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với R-CH2-OH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C6H5-CH2Br không? C6H4Br-CH3 có tác dụng với C6H5CH2COOH không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C6H4Br-CH3 (2-bromtoluen) là chất tham gia

NaOH + C6H4Br-CH3 → HBr + C6H4CH3ONa Xem tất cả phương trình sử dụng C6H4Br-CH3

Phương trình có C6H4Br-CH3 (2-bromtoluen) là chất sản phẩm

Br2 + C6H5CH3 → HBr + C6H4Br-CH3 Xem tất cả phương trình tạo ra C6H4Br-CH3

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:46:24pm