Chất Hóa Học - C6H4CH3ONa - Natri 2-methylphenolat

Sodium 2-methylphenolate; Sodium 2-methylphenoxide; o-Cresol sodium salt

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

C6H4CH3ONa

công thức rút gọn C7H7NaO


Natri 2-methylphenolat

Sodium 2-methylphenolate; Sodium 2-methylphenoxide; o-Cresol sodium salt

Tính chất vật lý

Nguyên tử / Phân tử khối (g/mol) 130.1196

Advertisement

Tính chất hóa học

Ứng dụng

Không tìm thấy thông tin về ứng dụng của chất C6H4CH3ONa

Đánh giá

C6H4CH3ONa - Natri 2-methylphenolat - Chất hoá học

Tổng số sao của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 / 5 sao


Hãy chia sẽ cho bạn bè nếu nếu tài liệu này là hữu ích nhé

Chia sẻ qua facebook

Hoặc chia sẽ link trực tiếp:

http://phuongtrinhhoahoc.com/chat-hoa-hoc-C6H4CH3ONa-Natri+2-methylphenolat-3120
Advertisement

Các bài học trong SGK

Các bài học trong Sách Giáo Khoa bạn có thể tham khảo thêm

Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit

Oxit bazơ, oxit axit và axit Có những tính chất hoá học nào ? Giữa chúng Có mối quan hệ về tính chất hoá học ra sao ? Vậy giữa oxit và axit liên hệ với nhau như thế nào chúng ta cùng nhau hệ thống lại qua bài hoc sau

Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit

Rèn luyện các thao tác thí nghiệm: quan sát hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận về những tính chất hoá học của oxit và axit.

Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ

Nội dung bài học chủ yếu đề cập đến tính chất hoá học chung của bazơ (tác dụng với chất chỉ thị màu, và với axit); tính chất hoá học riêng của bazơ tan (kiềm) (tác dụng với oxit axit và với dung dịch muối); tính chất riêng của bazơ không tan trong nước (bị nhiệt phân huỷ).

Bài 8. Một số bazơ quan trọng

Nội dung bài học nghiên cứu về các vấn đề: Natri hidroxit NaOH và Canxi hidroxitCa(OH) có những tính chất vật lí, tính chất hóa học nào? Những ứng dụng trong đời sống và sản xuất gồm những gì?

Bài 9. Tính chất hóa học của muối

Các bạn đã nghiên cứu các tính chất hóa học của Axit, Bazơ; Ngoài những tính chất đã tìm hiểu ra. Thìhai hợp chất này còn có thêm một tính chất nữa là tác dụng với muối, vậy Muối tác dụng vớiAxit, Bazơ tạo ra sản phẩm gì? Và còn có tính chất nào khác nữa không? Ta vào bài học mới ngày hôm nay.

Các câu hỏi có liên quan tới chất hóa học C6H4CH3ONa (Natri 2-methylphenolat)

Dưới đây là các câu hỏi về liệu C6H4CH3ONa có thể tác dụng với chất nào khác không. Bạn có thể

C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CnH(2n + 3)N không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CxHyO không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CnH2n+2O không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H12O7NH4 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H5CH2OH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với H2N-CH2-COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HO–CH2 –COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HOCH2COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=CHCOO-CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C2H5NHCH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với H2N-CH2-COOK không? C6H4CH3ONa có tác dụng với H2NCH2CONHCH(CH3)COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với H2N-CH2-COONa không? C6H4CH3ONa có tác dụng với H2N-CH2-COOC2H5 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CONHC6H5 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3COOCH(Br)-CH2Br không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2OH[CHOH]4COONa không? C6H4CH3ONa có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với [C6H7O2(OH)(OCOCH3)2]n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=C(CH3)-COOCH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với ClCH2CH(CH3)CHClCH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=CHCOONa không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HO-C6H2(NO2)3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=CHCH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2Br-CH(Br)-CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3-CH2-CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2(CH3)-CH2-CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH2CH=O không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH2COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH2CH2OH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2(Br)-CH(Br)-COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C3H4Br2O2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H5-CH(Br)-CH2Br không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HCOONa không? C6H4CH3ONa có tác dụng với NH4NaCO3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (Br)3C6H2OH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=CH-CH=CH2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH(C6H5)=CH2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-CH=CH-CH2-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3-CH2-CH(OH)-CH2(OH) không? C6H4CH3ONa có tác dụng với RCH=O không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (CH3)2CHCH2CH=O không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HCOOCH2CH2CH(CH3)2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C2H5ONa không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-CH2-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH(C6H5)-CH2-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-CH(OOCH3)-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=C(CH3)-CH=CH2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C2H5COOCH − CH = CH2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HCOOCH2CH2CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HCOOCH(CH3)2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HCOOCH2 − C6H5 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HOCH2 − C6H5 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với [-CH2-CH(OCOCH3)-]n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với [- CH2-CH(OH)-]n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=CH(CH3) không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-CH(CH3)-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (- CH2-(COOCH3)C(CH3)-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=CH-Cl không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-CH-Cl-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CF2=CF2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CF2-CF2-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=C-Cl-CH=CH2 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-C-Cl-CH-CH2-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2 = CH(CN) không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (-CH2-CH(CN)-)n không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2=CH(CN) không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (CH2CH2)O không? C6H4CH3ONa có tác dụng với OH-CH2-CHO không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (HOCH2CH2)2NH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với (HOCH2CH2)3N không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HO–CH2CH2 –O–CH2CH2–OH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HO–CH2CH2–O–CH2CH2 – O–CH2CH2–OH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với HO–(CH2CH2 –O–)nH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH2OH-CH2Cl không? C6H4CH3ONa có tác dụng với ClOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3-CCNa không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH2CN không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH2CH(Br)CH2CH2CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH2CH2CH2CH2F không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH(Br)CH2CH2CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH2CH(I)CH2CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH(CH3)CH2CH2CH(Cl)CH2CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3CH(Cl)CH2CH2CH(CH3)CH2CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với R-COO-CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với R-CH2-OH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H5-CH2COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H5-CH2-CH2OH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H5-CO-CH2CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3-CH(CH2Br)-CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với CH3-CH(CH2MgBr)-CH3 không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H5-CH2Br không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H5CH2COOH không? C6H4CH3ONa có tác dụng với C6H5-COCl không?

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Phương Trình Hóa Học chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Advertisement

Phương trình có C6H4CH3ONa (Natri 2-methylphenolat) là chất tham gia

Sodium 2-methylphenolate; Sodium 2-methylphenoxide; o-Cresol sodium salt

Xem tất cả phương trình sử dụng C6H4CH3ONa

Phương trình có C6H4CH3ONa (Natri 2-methylphenolat) là chất sản phẩm

Sodium 2-methylphenolate; Sodium 2-methylphenoxide; o-Cresol sodium salt

NaOH + C6H4Br-CH3 → HBr + C6H4CH3ONa Xem tất cả phương trình tạo ra C6H4CH3ONa

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:41:22pm